fbpx

Bevis at du er rask eller drop dit job!

Print Friendly, PDF & Email

Påbud om lægeerklæring!?

I disse tider, hvor vi konstant bliver udfordret af nye lovforslag og reguleringer, kunne vi stå over for en potentiel trussel, der kan ryste fundamentet for vores arbejdsmarked og samfund som helhed.

Forestil dig et lovforslag, der kræver, at alle skal fremlægge en lægeerklæring, der beviser deres fysiske og mentale sundhed, før de kan søge om et job.

Det lyder skræmmende, ikke sandt? Dette dystre scenarie vil jeg dykke ned i, så det står helt klart, hvor vigtig vi alle er for hinanden – uanset helbred!

Som fremtidsforsker ser jeg måske en endnu større problematik, end hvad vi allerede nu kan fornemme. For det første ville det skabe en bureaukratisk og administrativ byrde, der vil lamme jobansøgningsprocessen for både ansøgere og arbejdsgivere. Det vil skabe unødig ventetid og frustration for dem, der søger arbejde, samtidig med at det vil øge omkostningerne og kompleksiteten for virksomhederne og for samfundet, hvis denne store gruppe borgere ikke kan få job.

lovforslag om lægeerklæring for at søge job
lovforslag om lægeerklæring for at søge job

Hvis vi kræver lægeerklæringer for at bevise fysisk og mental sundhed, vil vi udelukke en betydelig del af befolkningen fra arbejdsmarkedet. Personer med tidligere sygdomshistorier, kroniske lidelser eller psykiske udfordringer vil stå over for en uoverstigelig forhindring i deres søgen efter beskæftigelse. Hvem har ikke en-eller-anden sygdom, allergi eller ledproblem?

Men problemet går langt dybere end blot den praktiske og økonomiske udfordring.

Det er her, jeg ser behovet for at inkludere også folk fra kanten af arbejdsmarkedet. Disse enkeltpersoner besidder unikke kompetencer og perspektiver, som vores samfund har hårdt brug for. Ved at tage hensyn til forskellige evner og baggrunde kan vi skabe et mere mangfoldigt og robust arbejdsmarked, der bedre kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Desuden er der en stigende efterspørgsel efter fleksible arbejdsordninger, især efter de seneste begivenheder, der har ændret vores måde at arbejde på. Mange virksomheder ser værdien i at ansætte personer med forskellige behov og tilpasse arbejdspladsen derefter. Eller ansætte deltidsfolk i de små nicheområder, virksomhederne kæmper med at få løftet. Hvis vi udelukker disse mennesker fra arbejdsmarkedet på grund af manglende lægeerklæringer, vil det ikke kun skade dem, men også vores økonomi og produktivitet som helhed.

Samfundets værdier om inklusion, diversitet og retfærdighed står på spil her.

Hvis vi ikke handler nu for at skabe bedre muligheder for folk fra kanten af samfundet, risikerer vi at kaste os ind i en fremtid præget af ulighed, diskrimination og social uretfærdighed. Lad os stå sammen for at sikre, at alle har lige adgang til beskæftigelse og muligheden for at bidrage til vores samfund på deres egne unikke måder.

For heldigvis (selvfølgelig?) er der ikke tale om lovforslag om fremlæggelse af lægeerklæring men simpelthen blot en aprilsnar.

Men forestil dig lige scenariet én gang til …

Lad os skynde os at fortsætte med at tydeliggøre det vigtige i, at også folk fra kanten af arbejdsmarkedet kan berige med deres kompetencer

 

Vi skal fortsat kæmpe for at bevise, at mennesker med handicap kan bidrage.

Ellers får nogen måske skøre idéer om lægeerklæringer for at holde folk med handicap ude fra arbejdsmarkedet. 

For folk man ikke forstår er farlige. Derfor skal vi arbejde på at skabe forståelse, så forskellighederne ikke synes så skræmmende. 

Vil du gerne være med til at skabe dialog, så del mine ord.

Vil du gerne ansætte nogen i fleksjob, men ved ikke, hvordan du skal starte ud, så kontakt mig.

Er du på vej i fleksjob men kørt fast i din jobsøgning etc.? Så book mig til en karrierevejledning.

Scroll to Top