Foredrag for Pædagogiske fagpersoner

Jeg tilbyder foredrag til pædagoger, musikterapeuter og padagogiske psykologer og kan lave foredrag for pædagogiske fagpersoner af alle slags. Kontakt mig gerne for et foredrag tilrettelagt til netop din faggruppe.

Video: Min bog blev optaget som undervisningsmateriale. I den forbindelse lavede TV2 Nord en udsendelse. Vært: Ingrid Buch, Gæst: Sisse Bøgild, pædagog og næstformand for Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte

Er du klar til at høre Tina fortælle om sin barndom med handicap tæt inde på livet og voksne som udsatte hende for vold og omsorgssvigt?

Bogen ‘Mælkebøttebarn i blomst’ er blevet baggrund for Tinas fagrelevante oplæg. Det er en fortælling om en opvækst i en dysfunktionel familie præget af vold og druk.

Oplæg og bog er nu blevet godkendt som fagrelevant materiale i undervisningen af socialrådgivere og socialpædagoger.

Foredrag for Pædagoger

 

De studerende skal opbygge faglig, personlig og social viden. Det er centralt for eks. UCN, at læring på en og samme tid er et individuelt og et fælles anliggende. Tinas oplæg kunne være en fælles forelæsning, studiegruppearbejde, holdundervisning eller oplæg for hele årgange. Tina kommer i sit oplæg bl.a. ind på, hvordan man som barn i dysfunktionel familie oplever: Kommunikation mellem barn og forældre, barn og pædagoger, trivsel og social udvikling.

I har den faglige viden indenfor Jeres felt, så Tina tilretter selvfølgelig, som I ved bedst. Hun tager udgangspunkt i, at de studerende skal kunne indgå i professionelle samtaler med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder. De skal kunne varetage opgaver i forhold til tidlig indsats, forebyggende arbejde samt kunne genkende tegn på mistrivsel. Der skal fokuseres på opvækst, livsbetingelser, omsorg og udvikling i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv.

Fantastisk bog du har skrevet. Ærlig, hudløs, frygtelig, hjertegribende og sikke en vilje du har. Jeg har tænkt meget over din bog og dit mod til at skrive den. Det er meget inspirerende for mig at læse om dit gå på mod og den vilje du har for at opnå noget i dit liv. Du er rigtig dygtig til at skrive så man bliver fanget, også selvom at man som jeg har arbejdet med anbragte børn og unge i 11 år og har set og hørt en del forfærdelige ting. Jeg blev rørt, forfærdet og fik den dybeste respekt for dig som menneske. En barndom som mange af de unge og de børn jeg har og arbejder med kan nikke genkendende til. 

En af pigerne på mit arbejde lånte bogen på vores ferie og sagde da hun havde læst 30 sider at det var lige som hendes far. Med alt det du har med i din bagage så har du alligevel formået at skabe dig selv et liv med familie. Håber virkelig du når ud til mange! Dette kunne være rigtig godt hvis andre unge der er anbragt kunne høre om for de kan netop relatere til dig fordi de meget sikker at oplevet noget der ligner.

Tænker at rigtig mange fagfolk ville få glæde af at høre om og læse din bog. Sagsbehandlere ville i den grad ogsåhave gavn af din historie. At få en indblik i hvad det gør ved børnene at man ikke griber ind og gør hvad der er barnets tarv. Foredrag om dette kunne bestemt også være en mulighed. Du har haft alle odds imod dig og alligevel formår du at få dig et liv. Respekt!

Louise Damkjær Søndergaard, Socialpædagog

Læs flere anmeldelser og forslag til oplæg her:

Pædagog

Socialpædagog

Foredrag for Musikterapeuter

 

Dette foredrag viser de studerende de værdier, vi har i vores fælles kultur, det der giver livet værdi, giver en forståelse for de brogede grupper af mennesker omkring dem, og allermest hvorfor deres studie; musikterapi kan være relevant for udsatte og kroniske syge.

Foredraget giver også et bud på:

  • Hvordan bevarer man troen, når alt går imod én?
  • Hør hvordan Tina brugte musik til at finde styrke, forståelse og glæde.
  • Hvad betyder det der nye begreb ‘Mælkebøttebarn i blomst’ egentlig?

Tinas historie er stærk, gribende og velfortalt. Hun formår at tryllebinde sine lyttere på en måde, der både fagligt højner forståelsen for udsatte og samtidig giver eksistentielle perspektiver på livet. Alle fagpersoner der arbejder med udsatte og livstruede bør investere tid i at kende Tinas historie med henblik på at styrke indsatsen for disse mennesker.

Stine Lindahl Jacobsen Ph.d., Associate professor|Head of Music Therapy, AAU

Stine Lindahl Jacobsen

Det er enormt interessant at høre en sådan livshistorie – både for selv at blive inspireret af den styrke og vilje, der er i det, men også fordi, det giver mig et godt indblik i og et helt nyt syn på mulige klienters situation i mit fremtidige arbejde som musikterapeut.

Publikumskommentar, offentlig foredragsevalueringsskema

Læs flere anmeldelser og forslag til oplæg her:

Musikterapeut

Foredrag for Pædagogiske psykologer

Her får du en case, der gør afstanden til den konkrete virkelighed mindre. Psykologien beskriver mange hverdagsfænomener i et teoretisk sprog med mange fagudtryk. Tinas historie skaber bindeled mellem teori og praksis.

Vi føler med Tina, når hun kæmper for bl.a. ikke at udvise samme psykiske symptomer, som sine forældre. Vi oplever virkelighedens kompleksitet, når vi følger de (sekundære) traumatiserende begivenheder. Vi krummer tæer, når Tina leger sin virkelighed i børnehaven, og ingen griber ind. Vi græder indeni, når Tina ikke evner at aflæse andre, og derfor igen og igen kommer i dramatiske situationer. Vi glædes over, at Tina bl.a. opnår empati og stor selvindsigt.

Tinas fortælling er troværdig, lige til og indeholder rigtig mange lag. Den er oplagt som supplement i teoretisk undervisning. Her ville flere lag kunne udforskes og give de studerende en fællesskabsfølelse samt faglig relevans ved efterfølgende teoretisk belysning. Man kunne med fordel bruge casen til at sekvensopdele undervisningen. Cases åbner op for selvvirksomhed ved indsigt i og sans for psykologiske begreber og teorier hos den studerende. Anbefalede case elementer i Tinas historie:

  •  Udsatte børn og unge
  •  Barn af alkoholiker, af psykisk syg, af invalid
  •  Barn, ung, voksen, mor med invaliditet
  •  Forældre til barn med handicap
  •  Pårørende til psykisk syg

Sarah Jonsson, PPR psykolog

foredrag for pædagogiske fagpersoner

Læs flere anmeldelser og forslag til oplæg her:

Pædagogisk psykologi

Læs min artikel i Børn og Unge bladet- se side 5

Børn og Unge

Video: hør interview i P4 Nordjylland live i studiet: stop vold mod børn d. 14.11.16.

Køb min bog 'Mælkebøttebarn i blomst'

Bogen er en stærk fortælling om min barndom, opvækst og ungdom, som var præget af vold, handicap, misbrug og ikke mindst livstruende sygdom . Læs hvordan jeg gik fra udsat til succesfuld iværksætter.

KØB BOGEN HER

Få mailfif til den gode dialog med udsatte her