Foredrag for Sundhedsprofessionelle

Disse foredrag retter sig mod alle, der beskæftiger sig i sundhedssektoren. Her på siden kan du læse om mine foredrag for sygeplejersker, sundhedsplejersker og SOSU hjælpere. Jeg tilbyder foredrag for sundhedsprofessionelle i bred forstand, så kontakt mig endelig for et foredrag lavet specifikt til jeres profession.

Videoanmelder Mette Østergaard, lægesekretær, Psykiatri Nord

Her har I i brancherne en mulighed for at komme helt bag om borgeren.

Både faglærte og  studerende får mulighed for at træne færdigheder, erfaringer og kompetencer. I studiemiljøer har vi en dialog om de naturlig teoretiske spørgsmål, når Tina står for casen.  De studerende kommer med deres bud og Tina giver dem ærlige svar på, hvad der vil fungere.

Både I som faglærte og studerende vil høre om, hvordan Tina som skræmt barn, knuget teenager, og voksen uden tillid til systemet ville modtage Jeres faglige ideer.
Tinas historie strækker sig helt op i hendes voksenliv, hvor hun skal finde ud af morrollen på trods af sin opvækst og egne handicaps. Hun tør godt at love, at alle spørgsmål besvares med glæde!

Foredrag for sygeplejersker

 

Hvordan oplever kronisk syge hospitalsbesøg og/eller afhængighed af personlig hjælp igen og igen? Hvordan skaber vi bedre dialog med patienterne? 

Få et indblik i livet hos én af de patienter, plejepersonale sjældent kommer hele vejen rundt om.
Tina Marie-Louise Campbell, forfatter til bogen ’Mælkebøttebarn i blomst’ giver oplæg, debatterer med os og svarer på spørgsmål.

Bookeren ved Dansk Sygeplejeråd, Aalborg anmelder:

… Jeg har kun hørt positivt fra aftenen. Det jeg har hørt er bl.a.: – Tina nået helt ud til os – Hun gav så meget af sig selv og var så ’levende’ – Det var enormt medrivende – Der var rigtig mange vinkler, der gav anledning til refleksion over det vi gør – Et utroligt dejligt menneske. Så du kan godt være stolt af dit bidrag den aften. Og vi fik bestemt ’valuta’ for pengene. Og for mit eget vedkommende har vores samarbejde omkring planlægningen være super. Du har svaret hurtigt tilbage og vi har sammen kunnet reflektere lidt over program osv. Så ja: Professionelt fra din side…

Lilli Lykkegaard Politisk chefkonsulent, DSR booker

Læs flere anmeldelser og forslag til oplæg her:

Sygeplejersker

Lægesekretær

Psykolog

Ergoterapeuter

Foredrag for Sundhedsplejersker

 

Hvordan håndterer man komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, når man møder en udsat borger? Hvilket fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kan man benytte?

Hvor fungerede samarbejdet og hvor kunne det have været bedre? Jeg plejer at lægge op til efterfølgende debat, så de studerende/fagprofessionelle kan spørge og komme med løsningsforslag ud fra deres egen refleksioner over min fortælling.

Tinas oplæg henvender sig til alle sundhedsprofessionelle. Oplægget kunne være for færdig uddannede, sygeplejersker der har været i hvervet i mange år, fælles forelæsning, studiegruppearbejde, holdundervisning eller oplæg for hele årgange. Derudover kunne underviseren med fordel snakke teori med de studerende. Når Tina har haft sin case på, kan underviseren eller Tina lede en debat, hvor de studerende kan formulere faglige mål, midler og metoder. Oplægget munder ud i helt konkrete råd til ’den gode dialog med patienten’.

Absolut spændende og meget rørende foredrag Tina. Jeg var vild med de små overskrifter/stikord på mælkebøtten – det gjorde det mere levende at høre på, fordi du kunne din fortælling og rækkefølgen og intet var tilfældigt eller oplæst. Meget meget inspirerende og din fortælling vil jeg have med i mit hjerte og sent glemme 😀 jeg ønsker dig alt det bedste for fremtiden med både helbred, familie og forfatterskab 😀 P.S. du gjorde det også ok i interviewet.

Mette Ø. Simonsen, Lægesekretær, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Mette Simonsen

Læs flere anmeldelser og forslag til oplæg her:

Sundhedsplejerske

Foredrag for SOSU hjælpere

 

Kunne I tænke Jer oplæg omkring emnerne fra flere af SOSU kurser; hvordan det er at være del af en misbrugsfamilie, barn og fysisk og psykisk handicappet? Eller hvordan er det at være ægtefælle til psykisk syg, mor med handicap, mor til børn med adfærdshandicap?

Oplægget kan handle om etik og omsorg i arbejdet med alvorligt syge ligesom det ligger lige for, at vi i stedet kunne dykke ned i god dialog mellem SOSU og hjælper/ledsager. Disse oplæg kan være med til at hindre de frafald fra SOSU-skolen, der sker omkring elevernes praktikperiode, fordi de bliver overraskede over mødet med borgeren.

Kære Tina, tillykke med e-bogen, med den trykte bog, med gang i foredragsrækken, med din succes. Jeg har kendt dig i mange år og hørt mange af tingene, som står nævnt i din bog, og som du taler om i dit foredrag. Alligevel lærer jeg nyt om dig, når tingene bliver fortalt på en anden måde. Uanset om man har læst din bog eller ej, så kan man sagtens høste en masse af dit foredrag. Fortsæt i samme bane 🙂

Rikke Mide, Arbejdsgiver for SOSU medarbejdere

Læs flere anmeldelser og forslag til oplæg her:

SOSU hjælpere

 

Herudover tilbyder jeg også oplæg om den perfekte jobansøgning, fif til CV opbygning samt kurser for SOSU’er, der ruster dem til job som handicaphjælpere. Kontakt mig for nærmere info.

Læs anmeldelse af bogen ‘Mælkebøttebarn i blomst’ fra bladet Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken - anmeldelse af Mælkebøttebarn i blomst
Sundhedsplejersken- blad

Køb min bog 'Mælkebøttebarn i blomst'

Bogen er en stærk fortælling om min barndom, opvækst og ungdom, som var præget af vold, handicap, misbrug og ikke mindst livstruende sygdom . Læs hvordan jeg gik fra udsat til succesfuld iværksætter.

KØB BOGEN HER