fbpx

Foredrag for Pædagogiske fagpersoner

Jeg tilbyder foredrag til lærere, pædagoger, musikterapeuter og pædagogiske psykologer og kan lave foredrag for pædagogiske fagpersoner af alle slags. Kontakt mig gerne for et foredrag tilrettelagt til netop din faggruppe.

Bogen ‘Mælkebøttebarn i blomst’ er blevet baggrund for mine fagrelevante oplæg. Det er en fortælling om en opvækst i en dysfunktionel familie præget af vold og druk.

Oplæg og bog er godkendt som fagrelevant materiale i undervisningen af socialrådgivere og socialpædagoger.

Er du klar til at høre mig fortælle om min barndom, hvor jeg havde handicap tæt inde på livet og de voksne omkring mig udsatte mig for vold og omsorgssvigt?

 

Foredrag for lærere, pædagoger, musikterapeuter og pædagogiske psykologer

Jeg laver foredrag og faglige oplæg for lærere, pædagoger, musikterapeuter og pædagogiske psykologer, som tager udgangspunkt i min historie. I mit oplæg kommer jeg blandt andet ind på, hvordan man som barn i dysfunktionel familie oplever kommunikation mellem barn og forældre, barn og pædagoger, trivsel og social udvikling. Du kan frit stille spørgsmål til min historie, og du eller dine studerende får tillige mulighed for at arbejde med min case.

Casearbejdet virkeliggøres af, at jeg kan svare på spørgsmål om, hvordan dine tiltag ville have virket på mig, som barn. Jeg kan desuden give en bedre forståelse af udsatte børn og unge, når jeg forklarer:

  • Hvordan jeg havde det og hvilke udfordringer, jeg havde som barn.
  • Hvad der gjorde det vanskeligt at stole på de voksne omsorgspersoner og professionelle i min omverden.

Jeg tager udgangspunkt i, at det er vigtigt at kunne:

  • Indgå i professionelle samtaler med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder.
  • Varetage opgaver i forhold til tidlig indsats, forebyggende arbejde samt kunne genkende tegn på mistrivsel.
  • Fokusere på opvækst, livsbetingelser, omsorg og udvikling i et sundhedsfremmende og forebyggende perspektiv.

Det er centralt for eksempelvis UCN, at læring på en og samme tid er et individuelt og et fælles anliggende. Mine foredrag og oplæg kan derfor være fælles forelæsning, studiegruppearbejde, holdundervisning eller oplæg for hele årgange. Mit mål er at de studerende skal opbygge faglig, personlig og social viden.

Alle mine foredrag og faglige oplæg tilrettelægges specielt til tilhørerne

Det er booker, der bestemmer hvilken vinkel, der ønskes på foredraget eller oplægget. I har den faglige viden indenfor jeres felt, så jeg tilretter selvfølgelig, som I ved bedst.

Foredragene kan også give bud på:

  • Hvordan bevarer man troen, når alt går imod én?
  • Hvordan musikterapi kan være relevant for udsatte og kroniske syge.
  • Hør hvordan Tina brugte musik til at finde styrke, forståelse og glæde.
  • Hvad betyder det der nye begreb ‘Mælkebøttebarn i blomst’ egentlig?

Video: Anmeldelse af foredrag for skoleansatte

Scroll to Top