fbpx

Online workshop for folk i fleksjob

Jeg tilbyder en online workshop til folk (der skal) i fleksjob, som hjælper dem med at afklare hvilke ekstra kompetencer, de har fået med af deres forandrede situation.

Workshoppen hedder “Bliv bevidst om dine nye kompetencer og hvordan de kan hjælpe dig i job”.

Det er vigtigt at være bevidst om dine kompetencer, så du kan stå stærkt i en jobsøgningssituation. Det er nemt at overse alle de ting, du har lært af at få en begrænsning og hvordan de ting kan bruges til at styrke dig i dit arbejdsliv.

Min workshop er fordelt over et mix af videomoduler, sparring og skriftligt materiale.

På workshoppen gennemgås en række øvelser, som laves enten enkeltvis eller i én af mine sparringsgrupper og til sidst samles der op.

Workshoppen er gratis for tilmeldte med Velliv Foreningens investering (Normalpris 29.999 kr.).
Der er begrænset med pladser. Læs mere og tilmeld dig nederst på siden her. 

Workshop for folk i fleksjob med Campbell.dk

Min onlineworkshop i trivsel, der er bygget op på følgende måde fokuserer på, at du bliver bevidst om dine kompetencer og lærer at drage fordel af det, du har lært i andre situationer.

Min baggrund for at kunne afholde en sådan workshop er bl.a., at jeg har været karrierevejleder og coach siden 2002, hvor jeg blev uddannet og arbejdede på Aalborg Universitet, jeg har været arbejdsleder for 7-9 ansatte siden 1999 og er tidligere fleksjobber, før jeg blev selvstændig. 

Lone Marie Christensen om onlinekursus

Bliv bevidst om dine nye kompetencer og hvordan de kan hjælpe dig i job

Modulerne vil være et oplæg fordelt på mindre videoer. Der vil efterfølgende være oplæg til øvelserne og vi slutter af med opsamling til øvelserne. 

Der vil være sparring to og to og i større plenum via Zoom. 

Denne workshop vil være fordelt á tre timer i modul 1 tirsdag og modul 2 torsdag i den samme uge.

Der vil blive taget hensyn til, at de fleste kun kan arbejde få timer ad gangen og derfor vil der skulle påregnes noget tid til god planlægning, inden alle trygt kan være klar til opstart. 

 Efter workshoppen er afsluttet vil der blive udsendt et evalueringsskema til alle deltagere.

Modul 1

Introduktion

Den online undervisning starter med et oplæg om at være bevidst om sine egne kompetencer. Hvad er en kompetence? Hvorfor kan det nogle gange være svært at se egne kompetencer?

Øvelse 1- Post-it øvelsen

Gennemgang af hvordan I skal hjælpe hinanden med at få øje på egne kompetencer. Post-it øvelsen foregår via Zoom i grupper af 3-5 personer og alle skal igennem øvelsen, så der kan ikke nås mere i løbet af dagen. 

I øvelsen skal I fortælle hinanden hvilke kompetencer, I ser hos hinanden. Alle disse kompetencer skal skrives ned på Post-it notes deraf navnet på øvelsen. På den måde sidder du tilbage med din egen stak af post-it notes med de kompetencer, andre ser hos dig. Det er de kompetencer, du skal blive bevidst om, at du har. 

Til slut snakker vi sammen om hvilke kompetencer I hver især er blevet overrasket over, at andre ser hos dig. Måske opdager du endnu flere, når du hører, hvad de andre har fundet af kompetencer hos hinanden. Vi snakker også om, hvordan disse kompetencer kan bruges i andre sammenhænge.

Kort opsamling og evaluering

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efter workshoppen udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Karen onlinekursus

Modul 2

Øvelse 2 - Ryd op i dit energiforbrug

At være bevidst er kernen i at få mere energi, tid og gennemslagskraft. Derfor er der fokus på at blive bevidst om, hvordan du gør tingene. Udnytter du dine kompetencer effektivt?

Øvelsen her går ud på at blive bevidst om, hvordan du bruger din energi. Du gør hver eneste dag ting der enten tilfører eller dræner energi. Hvis du ikke er bevidst om hvilke ting, der tilfører energi og hvilke, der dræner energi, har du svært ved at have energi nok. Du skal skrive ned hvilke aktiviteter, situationer, tanker og følelser, der enten tilfører energi, dræner lidt energi eller dræner meget energi. Og så skal du reflektere over, hvad du kan gøre for at ændre på det, der dræner energi. 

Når vi samler op til sidst, snakker vi om hvilke idéer, I har til at ændre på situationer, følelser, tanker og aktiviteter der dræner energi

Øvelse 3 - Planlæg og prioriter det vigtige før det haster

Gennemgang af hvordan dine vaner kan påvirke dig, og hvordan du opbygger vaner, der kan køre på autopilot og dermed frigive energi til andre ting. 

Øvelsen går ud på at lære at planlægge. Det er den vigtigste vane at få ind i en arbejdsdag, og øvelsen fokuserer på Vigtig/Ikke vigtig – Haster/Haster ikke matrixen.

Altså, du skal opdele dine arbejdsopgaver i hvilke, der er vigtige og ikke vigtige, samt hvilke der haster og ikke haster. I dit daglige arbejde er det ikke kun dig, der bestemmer hvilke opgaver, der hører til i hvilken kategori. Men kig overordnet på alle de opgaver, du foretager dig i løbet af en arbejdsdag. Dette skal laves i grupper, så dem der dagligt arbejder sammen om en række opgaver, sammen placerer dem i de fire kategorier. Gerne sammen med en leder. Det skal hjælpe til at afdække om der foretages unødvendige opgaver, tidsrøvere eller “snylte sparere” som kan skæres væk. Formålet er at frigive mere tid og overskud til kerneopgaverne.

Øvelse 4 - Personlige særtræk

De personlige særtræk er de ting, der definerer dig personligt. Nu dykker vi ned i dig som individ og derfor er der heller ikke en fælles opsamling på øvelsen her. 

Øvelsen går ud på, at du skal afklare dine hensigter. Du skal se på, hvad du drømmer om, hvor du gerne vil gøre en forskel, og hvad du ville lave, hvis du ikke skulle tænke på penge, sygdom eller andre mennesker. Drøm stort her. Svar på spørgsmålene på det udleverede arbejdsark og formuler til sidst nogle realistiske mål ud fra det, du har skrevet.

Kort opsamling og evaluering af dagen

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efterfølgende udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Dette er vigtigt redskab til medarbejderen, og til dialogen med HR.

Den enkelte medarbejder vil opnå større trivsel ikke bare på arbejde men også privat, større loyalitetsfølelse til og fra sin arbejdsgiver, tryghed i at der bliver passet godt på én som ansat. Det er grundlæggende godt tænkt og godt til egen personlig udvikling. Det er meget flot sat op og god struktur. Meget flotte tegninger/illustrationer, meget flotte arbejdsark.

Vibeke Bak Christensen, Bak Consult

Scroll til toppen