fbpx

Aftale om overførsel af persondata

Persondata

Nedenfor finder du vores aftale om overførsel af persondata, som du accepterer, gælder for vores samarbejde. Hvis du ikke ønsker at indgå aftalen, kan jeg desværre ikke rådgive dig, for bare det, at jeg får dine kontaktdata – altså fx navn og mailadresse – er en behandling af persondata.

Aftalen ligger også som en pdf-fil, så du nemt kan åbne, læse, gemme og printe den, alt efter hvad du foretrækker.

Formålet med aftalen er at sikre dig en garanti for tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger.

Aftalen om overførsel er baseret på standardkontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen har vedtaget den 4. juni 2021.

EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser opbygget af 4 typer moduler, alt efter hvilke overførsler, aftalen skal regulere. Vores aftale tager udgangspunkt i et af modulerne, men aftalen omtaler nogle steder valg af modul, uden det får betydning for vores konkrete aftale.

For at aftalen kan anses for en standardkontrakt, må ordlyden af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser kun ændres i begrænset omfang. Desværre betyder det også, at teksten kan være svær at forstå, fordi den er skrevet meget juridisk. Derfor – lad mig endelig vide hvis du har spørgsmål til standardkontraktbestemmelserne eller aftalen. Du kan skrive til tina@campbell.dk.

Bemærk også gerne, at visse dele af aftalen gentager de vilkår, som fremgår i min persondatapolitik, men at ordlyden af aftalen har forrang.

PDF: Aftale om overførsel af persondata

Persondatapolitik for Campbell.dk (CVR 37045551):

Jeg behandler personoplysninger om dig som kunde eller potentiel kunde mv. som et led i bl.a. min kundehåndtering, når du besøger min hjemmeside eller tilmelder dig mit nyhedsbrev, samt om dig som min samarbejdspartner. Det er vigtigt for mig at respektere og beskytte personoplysninger og samtidig være transparent om min behandling af dine oplysninger. Derfor behandler jeg kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt, altid i fortrolighed samt med fokus på sikkerhed og at persondatalovgivningen (EU’s Databeskyttelsesforordning (heri kaldt ”GDPR”) og Databeskyttelsesloven) overholdes.

Kategorier af personoplysninger, formål og retsgrundlag

Ved leveringen af min rådgivning og udøvelse af min virksomhed behandler jeg en række personoplysninger om dig, som jeg har beskrevet nedenfor opdelt efter typer af oplysninger og behandling.

I det omfang oplysningerne indsamles hos dig, og du ikke ønsker at give det minimum af oplysninger, som jeg beder om, vil det kunne medføre, at jeg ikke kan rådgive dig eller sælge dig visse af mine ydelser.

Kundehåndtering

For at kunne administrere, håndtere og pleje forholdet til mine kunder behandler jeg en række personoplysninger om dig som kunde eller potentiel kunde. Som led i min kundehåndtering sker der behandling af følgende typer af oplysninger: 

Almindelige personoplysninger, hvilket omfatter identitsoplysninger, kontakt- og professionelle oplysninger. Jeg behandler desuden oplysninger om vores forretningsmæssige relation, bl.a. om tilgodehavender. 

Retsgrundlaget for behandlingen findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter personoplysninger kan behandles som led i opfyldelsen af en kontrakt, altså vores aftale eller potentielle aftale om min levering af rådgivning til dig/din organisation. Derudover kan oplysningerne behandles på baggrund af min legitime interesse, herunder etablering af kundeforhold og pleje heraf, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f, ligesom der kan være situationer, hvor jeg opbevarer dine oplysninger, selvom vi ikke indgår en rådgivningsaftale.

Drift af virksomhed

I forbindelse med driften af Campbell.dk som virksomhed foretages behandling af personoplysninger vedrørende mine leverandører og samarbejdspartnere.

Almindelige personoplysninger, herunder kontakt- og professionelle oplysninger, bl.a. navn, stilling og ansættelsessted, samt oplysninger om relationen og korrespondance.

Sociale medier

Jeg er aktiv på sociale medier, herunder LinkedIn, Facebook og Instagram. Når du interagerer med mig på de medier, gør du oplysninger tilgængelige for mig og det sociale medie, eksempelvis når du reagerer på mine opslag, kommenterer eller deler dem, ligesom jeg behandler oplysninger om, at du ”synes godt om” Campbell.dk eller følger mig på de sociale medier. I den forbindelse behandles der almindelige oplysninger om dig i form af eksempelvis identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, dit profilbillede mv. 

Derudover vil jeg i enkelte tilfælde med henblik på branding og markedsføring af mig dele eksempelvis en nyhed, hvori dine identifikationsoplysninger (navn og/eller billede) indgår. I disse tilfælde indhenter jeg altid dit samtykke forinden. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte mig via ovenstående kontaktoplysninger. 

Ved brugen af de forskellige sociale medier gør medierne selv brug af personoplysninger om dig ved brug af cookies på mine sider. Facebook/LinkedIn og jeg kan anses som værende fælles dataansvarlige for behandlingen af data ved dine besøg på mine profiler, og derfor kan du også kræve dine rettigheder efter GDPR og persondataloven over for Facebook og LinkedIn. Du kan få nærmere oplysninger om de forskellige sociale mediers behandling af personoplysninger, brug af cookies mv. ved henvendelse til mig på tina@campbell.dk.

Oplysninger på sociale medier slettes, når jeg sletter et opslag, eller når du sletter din kommentar, deling, reaktion eller din tilkendegivelse om, at du ”synes godt om” eller følger campbell.dk. 

Min hjemmeside

Når du bruger min hjemmeside, indsamler og behandler jeg en række oplysninger om dig i forbindelse med min brug af cookies til markedsføring og statistiske formål. Jeg benytter mig af Google Analytics, som hjælper mig med at genere statistisk mv. Her har jeg en databehandleraftale med Google for at sikre dine data. Du kan få nærmere oplysninger om denne ved henvendelse til mig på tina@campbell.dk 

Du finder et overblik over, hvilke cookies jeg anvender, og hvordan du sletter dem mv., i min cookiepolitik. 

Der sker behandling af følgende typer af oplysninger i forbindelse med brugen af min hjemmeside:

Almindelige personoplysninger i form af din IP-adresse ved min brug af cookies. Derudover behandler jeg disse oplysninger om dig i aggregeret form (dvs. de ikke kan henføres til dig som person): demografi, herunder køn og alder, interesser, geografi og informationer om din browser, et unikt ID og tekniske oplysninger om din enhed og tjenesteudbyder.

Retsgrundlaget findes i min legitime interesse i at trække statistikker til brug for optimering af min markedsføring, bl.a. ved at målrette annoncer, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Mit nyhedsbrev (inklusive markedsføringsmateriale)

Hvis du tilmelder dig mit nyhedsbrev, er det nødvendigt at behandle personoplysninger som dit navn og din mailadresse for, at jeg kan sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for min behandling er min legitime interesse (GDPR-artikel 6, stk. 1, litra f) i at føre markedsføring af min virksomhed.

Mit nyhedsbrev hostes af Mailchimp, som bruger sine egne cookies og cookies fra tredjeparter på min hjemmeside for at sikre funktionalitet, generere statistik og huske dine præferencer. Jeg bruger ikke disse oplysninger heller ikke til markedsføring eller lignende. Du kan læse Mailchimps cookiepolitik her

Jeg udsender kun nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, hvis jeg har modtaget dit udtrykkelige samtykke hertil. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte mig via ovenstående kontaktoplysninger eller følge vejledningen nederst i nyhedsbrevet.

På min hjemmeside er der links til andre hjemmesider. Jeg er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne hjemmesider eller for deres praksis for indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du derfor altid læse hjemmesidens privatlivspolitik mm.

Har du brugt Campbell.dk´s formular til kontakt eller besøgt hjemmesiden til at finde frem til Tina M.-L. Campbell og Campbell.dk, så er brugen af hjemmesiden anonym. Bruger identificeres ikke direkte. Campbell.dk er hostet ved Simply.com og her indsamles statistik til overblik over brug af hjemmesiden, og Simply.com er databehandler for Campbell.dk. Derfor har jeg lavet en databehandleraftale med Simply.com, der sikrer, at de passer godt på dine oplysninger. Du kan læse mere om Simply.coms beskyttelse af dine data her.

Information der fremsendes via Campbell.dk forbliver anonym og kun ved yderligere aftale med de enkelte, der har henvendt sig, kan dette senere i anonymiseret form blive anvendt til behandling i tekster osv. Vær dog obs på, at hvis du poster i Facebook kommentarfeltet eller på min blog bliver dine kommentarer straks offentliggjort.

Campbell.dk behandler personoplysningerne:

• registrerer de personoplysninger, du afgiver
• registrerer oplysninger om de køb, du foretager på Campbell.dk eller via telefon/mail

Campbell.dk sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Campbell.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke og/eller vores kontraktforhold.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Jeg får primært personoplysninger fra kunden eller den potentielle kunde, samt dig selv som registreret, herunder hvis du er kontraktspart til eller samarbejdspartner med mig eller til en af mine kunder. Oplysningerne kan dog være indhentet fra offentligt tilgængelige kilder fx www.virk.dk eller din virksomheds hjemmeside, offentlige myndigheder fx www.cvr.dk og modparter samt fra mit netværk fx LinkedIn eller samarbejdspartnere i tilfælde, hvor jeg bliver bedt om at kontakte dig, fordi mit netværk har henvist mig til dig og har en aftale med dig om, at jeg kontakter dig.

Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives kun i forbindelse med, at det er en del af den ydelse, som jeg leverer til mine kunder, eller hvor du har givet dit samtykke. Således kan der ske videregivelse til fx parter som offentlige myndigheder, revision, bank, forsikringsselskab. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte mig via ovenstående kontaktoplysninger. 

Derudover videregiver jeg kun dine personoplysninger til leverandører, der bistår mig med drift af virksomheden, fx min bogholder og IT-leverandør, såfremt det er nødvendigt, og til Microsoft, idet jeg har en Microsoft 365 Business Premium licens og benytter OneDrive og Outlook. I disse tilfælde har jeg en databehandleraftale med databehandlerne for at sikre dine data. Du kan få nærmere oplysninger om det relevante behandlingsgrundlag ved henvendelse til mig på tina@campbell.dk

Yderligere anvender jeg også databehandlere, der er placeret uden for EU/EØS. Dette gælder således i forhold til min hjemmeside og nyhedsbrev, som omtalt ovenfor, da disse hostes af den amerikanske virksomhed MailChimp dvs. overførsel af almindelige personoplysninger sker til såkaldt ikke-sikkert tredjeland, USA. Ligeledes har Dropbox, Microsoft, hvor jeg bruger OneDrive og Outlook, hjemme i USA. I disse tilfælde har jeg en databehandleraftale med databehandlerne for at sikre dine data. Du kan få nærmere oplysninger om det relevante overførselsgrundlag ved henvendelse til mig på tina@campbell.dk.

Fortrolighed

Jeg er underlagt tavshedspligt i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler om persondatabehandling, herunder om behandlede persondata.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Jeg sletter dine personoplysninger, når jeg ikke længere har behov for dem for at opfylde formålet med behandlingen. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Særlige lovregler i fx bogførings- og forældelsesloven kan dog give mig pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid end, den umiddelbare behovsvurdering fører til, hvorfor dine oplysninger som udgangspunkt bliver slettet 10 år efter sagens arkivering. Bogføringsloven fører generelt til, at oplysninger opbevares i op til 5 år fra udgangen af regnskabsåret (dvs. 5 år + løbende kalenderår), hvori fx en levering fra en samarbejdspartner er sket eller et samarbejde er ophørt.

Hvis jeg blot har registreret oplysninger om dig, eksempelvis ved indledende dialog om en potentiel opgave, men der ikke er oprettet en aftale, vil jeg opbevare dine oplysninger i op til 6 måneder efter endt korrespondance.

Jeg gemmer dine oplysninger i op til 3 måneder efter, at du har frameldt dig mit nyhedsbrev.

For sletning af cookies, se min cookiepolitik.

Dine rettigheder som registreret

Nedenfor er beskrevet de rettigheder, du har efter GDPR, når jeg behandler personoplysninger om dig.

Du har i vidt omfang ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, jeg som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål der er med behandlingen og hvem der modtager oplysningerne mv.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger, herunder hvor behandlingen er baseret på legitime interesser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Medmindre jeg kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder eller frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, så skal jeg indstille behandlingen. Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.

Du har ret til at få rettet dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis du opdager, at de er urigtige eller ufuldstændige. Såfremt jeg ikke er enig i, at oplysningerne er urigtige, er jeg dog ikke forpligtet til at rette dem, men til at lave en tilføjelse om, at du som registreret ikke mener, at oplysningerne er korrekte. Du kan få begrænset behandlingen, fx hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, jeg har registreret om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod den behandling af dine oplysninger, der er baseret på legitime interesser i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Jeg vil i så fald alene opbevare dine oplysninger, indtil din indsigelse er behandlet. Såfremt jeg hæver begrænsningen af min behandling af dine oplysninger, vil du blive orienteret herom forinden.

Du har i et vist omfang ret til at få slettet dine personoplysninger. Det gælder, hvis jeg ikke længere har et formål med behandlingen af dine oplysninger, eller du gør indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som sker med henblik på direkte markedsføring, eller som sker i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Sletning skal ske, medmindre jeg kan påvise vægtige legitime grunde til fortsat behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du kan i et vist omfang anmode om, at jeg giver dig en kopi af dine personoplysninger, og transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Det gælder kun, når behandlingen af dine oplysninger er baseret på en aftale i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra b, eller dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

Såfremt jeg behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage for den behandling, der ville ske fremadrettet.

Hvis du som registreret vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, skal du kontakte mig skriftligt på e-mailadressen tina@campbell.dk. I din henvendelse bedes du angive dit fulde navn og din e-mailadresse.  

Som udgangspunkt kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder, så længe dine rettigheder ikke krænker andres rettigheder og frihedsrettigheder. Jeg kan nægte at opfylde dine rettigheder helt eller delvist, hvis der er tale herom.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: tina@campbell.dk. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven se mere på Datatilsynet.

Klage til en tilsynsmyndighed

Som registreret kan du indgive en klage til mig som dataansvarlig, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå jeg behandler dine personoplysninger. 

Du kan klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf: 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Almindelige personoplysninger i form af dit navn, din e-mail og de informationer du oplyser, når du beskriver, hvad din henvendelse/din kommentar drejer sig om. 

Retsgrundlaget findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra b, hvorefter oplysninger kan behandles af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på baggrund af en anmodning fra dig forud for indgåelse af en rådgivningsaftale.

Følsomme personoplysninger. Du opfordres til at undlade at skrive følsomme personoplysninger i kontaktformularen eller kommentaren, men hvis du vælger alligevel at gøre det, så anses behandlingen af sådanne følsomme personoplysninger for at ske med dit samtykke, jf. GDPR art. 9, stk. 2, litra a. 

Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved at benytte Campbell.dk´s webshop eller bestille foredrag eller andet gennem mail eller pr. telefon accepterer du, at Campbell.dk v. Tina M.-L. Campbell registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående. Jeg anvender Dinero (regnskabsprogram) til fakturering og regnskab, og jeg har sikret mig, at Dinero også passer godt på dine data. Du kan læse om Dinero´s beskyttelse af dine data her.

Campbell.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på Campbell.dk. Desuden er jeg opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Campbell.dk registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Campbell.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Campbell.dk registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

• foretager et varekøb hos Campbell.dk
• tilmelder dig et nyhedsbrev
• deltager i en konkurrence
• sender en forespørgsel, klage eller giver mig feedback, eller
• i øvrigt giver personoplysninger til mig enten via Campbell.dk eller på anden måde, såsom over telefonen eller via mail.

Persondata opbevares

  • Oplysningerne opbevares i Dropbox, hvorfra aktuelle mapper synkroniseres 
  • Kun jeg har kode til den pc, der bruges
  • Oplysninger om kunden slettes seks måneder efter endt forløb
  • Håndskrevne noter opbevares i aflåst arkivskab, som kun jeg har nøgleadgang til

Du har til enhver tid ret til at:

• Få oplyst, hvilke personoplysninger, Campbell.dk har registreret om dig
• Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
• Få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand
• Bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Campbell.dk tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan jeg ikke fremadrettet behandle personoplysninger om dig.

Den dataansvarlige er:

Tina M.-L. Campbell
Syrenvej 46
9310 Vodskov
CVR. nr.: 37 04 55 51

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til kundeservice på tina@campbell.dk.

Ændringer af persondatapolitikken

Min persondatapolitik vil løbende blive opdateret, således at den altid er tidssvarende.

Gældende fra oktober 2021.

Scroll til toppen