fbpx

Skab en atmosfære af ærlighed og tillid:

Print Friendly, PDF & Email

Håndtering af svære samtaler om psykiske udfordringer på arbejdspladsen

I verden af lederskab er det ofte de ting, vi ikke siger højt, der kan have den største indvirkning. Når vi undlader at tale om vigtige emner, kan det føre til en stigende følelse af usikkerhed, som påvirker arbejdslysten negativt. Og det er ikke kun os selv, der bemærker denne forandring.

Vores medarbejdere er også i stand til at mærke, når noget bliver fortiet. Selvom vores intentioner måske er gode – fx ønsket om at beskytte vores medarbejdere – kan vores tavshed have utilsigtede konsekvenser. At holde dem i uvidenhed kan skabe en følelse af utryghed og forhindre en åben og sund dialog, især når det drejer sig om tunge og udfordrende emner som psykiske udfordringer.

Som leder er det en af vores mest betydningsfulde opgaver at skabe og opretholde en arbejdsplads præget af ærlighed og respekt. Dette indebærer at håndtere de vanskelige samtaler på en måde, der er både ærlig og respektfuld. Når vi som ledere praktiserer ærlig og gennemsigtig kommunikation med vores medarbejdere, bidrager det til at skabe en atmosfære præget af tillid og respekt i hele organisationen. Medarbejderne vil føle sig tryggere og vil være mere villige til at dele deres bekymringer eller ideer med os, velvidende at vi vil lytte ærligt og med empati.

Når vi står over for beslutninger som f.eks. at støtte en medarbejder med psykiske udfordringer, kan det være en udfordrende og følsom proces. Men det er også en nødvendig en. Hvis vi undlader at tage den svære samtale og undlader at tilbyde støtte og forståelse, kan det resultere i forværret mistrivsel blandt medarbejderne og underminere organisationens omdømme.

At tage den svære samtale og at vise åbenhed og ærlighed omkring de psykiske udfordringer viser, at vi som ledere tager vores ansvar alvorligt og respekterer den berørte medarbejders værdighed. Det er også en mulighed for at tilbyde støtte og vejledning, så medarbejderen kan få den nødvendige hjælp og komme tilbage på rette spor.

På lang sigt vil praksis med at skabe en støttende og forstående atmosfære føre til en mere positiv og inkluderende arbejdskultur. Vores medarbejdere vil føle sig værdsatte og vil være mere engagerede i deres arbejde. Dette skaber et miljø, hvor både medarbejdere og organisationen kan trives og vokse i fællesskab.

Lad os antage, at du som leder står over for den komplekse udfordring at støtte en medarbejder med psykiske udfordringer og skabe en meningsfuld dialog om dette vigtige emne…

Tina coacher Bo - Campbell.dk

Sådan håndterer du svære samtaler om psykiske udfordringer på arbejdspladsen: Tips til ledere

Som leder er det afgørende at navigere gennem svære samtaler med medarbejdere, især når det drejer sig om psykiske udfordringer eller mistanke om uopdagede psykiske diagnoser. Det er ikke altid let at tage fat på sådanne emner, men det er en væsentlig del af ledelsesansvaret for at skabe en retfærdig og professionel arbejdsplads. Her er syv tips til at hjælpe dig med at håndtere disse samtaler på en ærlig og respektfuld måde:

 

 1. Skab et tillidsfuldt miljø:

Før du kan tage fat på en svær samtale, skal du opbygge et tillidsfuldt miljø på arbejdspladsen. Dette gør det lettere for medarbejderne at åbne op om deres udfordringer. Vær lydhør og tilgængelig for at støtte dem.

 

 1. Vær forberedt:

Inden samtalen skal du forberede dig godt. Vær klar over de relevante politikker og ressourcer, der er til rådighed for medarbejdere med psykiske udfordringer. Dette viser, at du tager situationen alvorligt.

 

 1. Privathed og respekt:

Når samtalen begynder, er det afgørende at respektere medarbejderens privatliv. Start med at udtrykke din bekymring og interesse for deres trivsel. Giv dem mulighed for at dele, hvad de er komfortable med.

 

 1. Lyt aktivt:

En af de vigtigste færdigheder i sådanne samtaler er at lytte aktivt. Lad medarbejderen dele deres oplevelser, følelser og udfordringer uden afbrydelse. Dette viser empati og støtte.

 

 1. Undgå antagelser:

Undgå at foretage antagelser om medarbejderens situation. Spørg åbne spørgsmål og undgå at dømme. Dette hjælper med at opretholde en åben dialog.

 

 1. Tilbyd ressourcer og støtte:

Under samtalen kan du informere medarbejderen om de tilgængelige ressourcer, herunder virksomhedens sundhedsprogrammer eller eksterne tjenester. Tilbyd at hjælpe dem med at finde den rette støtte.

 

 1. Skab en opfølgningsplan:

Efter samtalen er det vigtigt at skabe en opfølgningsplan. Aftal, hvordan du kan støtte medarbejderen fremadrettet og følg op regelmæssigt for at sikre, at de får den nødvendige støtte.

 

At tage den svære samtale om psykiske udfordringer kræver mod og empati. Men når det gøres på en respektfuld og ærlig måde, kan det føre til en mere åben og støttende arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og i stand til at trives.

 

Det er en win-win situation for både medarbejdere og organisationen.

Dine medarbejdere får konkrete redskaber til at skabe kontakt med sig selv, lære at forstå egne følelser og grænser. På den lange bane hjælper det din virksomhed med at:

 • Få styrket socialt sammenhold i din virksomhed
 • Forebygge sygemeldinger i din virksomhed
 • Opnå større fastholdelse af medarbejdere
 • Inkludere medarbejdere efter sygdom
 • Skabe større arbejdslyst og trivsel
 • Forbedre trivsel og arbejdslyst
 • Sparre tid og penge

Lad os hjælpe hinanden til at finde arbejdsglæden!

Betina Wettengel, opstiller for konservative i Kolding.

Scroll to Top