fbpx

Mental Sundhed Workshop

Enhver arbejdsplads ønsker sig medarbejdere, der trives i deres job, kommer glade på arbejde, og går glade hjem igen. Men hvordan kan du som virksomhed være med til at bidrage til det?

Arbejdsglæde kan være forskellen på, om dine medarbejdere knuselsker deres job og gerne nupper en overarbejdstime eller to, bare fordi den nye opgave fik dem til at glemme alt om tid og sted – eller om de slæber sig hjem hver eneste dag præcis kl. 16.00 og tænker:

“Æv, endnu en arbejdsdag i morgen, hvor jeg skal løse den trælse opgave, høre på Linettes evindelige brok og få skældud over mine manglende resultater. Æv, æv, æv!”

Jeg løfter jer med workshop med konkrete værktøjer og redskaber, der gør den enkelte medarbejder i stand til at finde ind til kernen i dem selv, og hvordan deres livs- og arbejdsglæde findes.

Arbejdsglæde er forskelligt os mennesker i mellem, fordi vi har individuelle behov, og når medarbejderen stiller skarpt på deres behov, kan I som virksomhed nemmere imødekomme disse og skabe trivsel – og stabilitet!

På den måde vil du mærke medarbejdere der blomstrer af energi, overskud og produktivitet.

Jeg har selv prøvet enhver konstellation i arbejdsmarkedet, lige fra lønmodtager, fleksjobber og nu til iværksætter og arbejdsleder for 7-9 ansatte. Og det var først, da jeg begyndte at lytte til mig selv og mine behov i en jobsituation, at jeg fandt arbejdsglæden. Jeg lærte at betragte mig selv som individ og ikke invalid.

Den giver jeg nu videre til andre uanset om det er det fysiske eller mere mangel på mental gejst der hæmmer glæden.

Jeg tilbyder jeg en workshop i glæde og trivsel til virksomheder. ‘Opnå mere glæde og trivsel ved at være taknemlig’. En workshop der kan løfte jeres trivsel når som helst. 

I forbindelse med den årlige mærkedag  ‘Danmarks Mentale Sundhedsdag’, kan arbejdspladser  søge tilskud ved Velliv Foreningen.

Workshoppen tager 3,5- 4 timer med ca. 30 minutters indlagte pauser. Workshoppen er designet til at afholdes for en gruppe medarbejdere på op 10-20 deltagere. 

På workshoppen gennemgås en række øvelser, som laves enten enkeltvis eller i grupper og til sidst samles der op i plenum. Øvelserne er baseret på materialet i Campbell.dk Skolen, som du kan læse mere om her:

 

Workshop i trivsel med Campbell.dk

Min workshop i trivsel, der er bygget op på følgende måde fokuserer på både individets og gruppens trivsel. Ved at give øvelser til at udvikle individets personlige trivsel, styrkes den generelle trivsel på arbejdspladsen også. 

 

Opnå større glæde og mere trivsel ved at være taknemlig

Der er ikke så lidt videnskabelig evidens for at taknemlighed kan gøre dig mere glad og tilfreds med dit liv. Du har bedre forhold og nemmere ved at få venner, når du er taknemlig. Nogle studier peger på, at det faktisk også kan gavne din fysiske sundhed.

 

Nogle enkelte udtalelser fra tidligere workshop:

 

“Det fungerede mega godt med at vi havde gruppearbejde i vores teams og kunne styrke vores relationer.”

 

“På sådan en dag her får vi vendt problematikker, der ellers kan blive glemt. Og udtrykt taknemlighed fort vores gode kollegaer. Det synes jeg er rart at høre.“

 

“At høre hvordan Tina kan vende noget negativt til positivt, har givet mig nærmest en åbenbaring. Det er nemlig ikke altid at jeg fx er sur, hvor det godt kan opfattes sådan. Jeg er måske bare lidt presset pga vore såben kontormiljø og larm, men det ved mine kollegaer jo ikke. Så at kunne vise min tilstand med et grønt/rødt skilt, som vi snakkede om, vil være så godt.“

Tina underviser

Introduktion

Workshoppen starter med et oplæg om taknemlighed og hvad du kan vinde ved at træne din taknemlighed. Det er nemlig muligt at træne sig selv til mere taknemlighed. Hvordan du træner din taknemlighed, viser jeg dig igennem nogle øvelser. Du får udleveret arbejdsark og mine eksempler på, hvordan de kan udfyldes.

Øvelse 1- Læg mærke til de gode ting

I denne øvelse skal du arbejde med at lægge mærke til de gode ting der er i din hverdag. Alle de små ting, som du tager for givet. På det udleverede arbejdsark skal du skrive 3 god ting, der er sket i dag. Når du begynder at lægge mærke til de gode ting, husker du dem bedre og glemmer de dårlige ting. 

Til sidst skal vi sammen snakke om, hvad I har skrevet ned på hver jeres sedler. På den måde får du garanteret øje på flere gode ting, du kunne have skrevet ned. 

Øvelse 2 - Reflekter over de gode ting

Nu har du fået øje på de små gode ting. Dernæst skal du reflektere over dem. På det udleverede arbejdsark skal du nu med udgangspunkt i eksemplet, jeg viser, reflektere over hvordan du kan huske at være mere taknemlig for de små gode ting, du nu har lagt mærke til. Du skal også reflektere over, hvordan du skaber flere gode ting i din hverdag, du kan være taknemlig for. 

Vi samler igen op i plenum og hører hvilke reflektioner I hver især har gjort jer. Her er det mere personligt, og vi tænker alle på forskellige måder. Du kan måske se nogle helt nye vinkler, som du ikke havde tænkt på selv, når du hører, hvad dine kollegaer tænker. 

 

Øvelse 3 - Øv dig i at være taknemlig

Nu kommer vi til den øvelse, som er den vigtigste. Nu skal du øve dig i at være taknemlig. Den her øvelse skal du gerne fortsætte med 1-2 gange ugentligt. Det er her, du for alvor træner din taknemlighed. Prøv at få øje på tre nye gode ting i dag eller tænk på gode ting, der skete i går.

Til sidst er der en lille opsamling, hvor vi snakker om, hvordan du i fremtiden kan fortsætte med at øve dig. Arbejdsarkene kan med fordel bruges som skabelon for en taknemlighedsjournal, du laver derhjemme. Så kan du øve dig mere i at lægge mærke til, reflektere og især øve dig i at være taknemlig for de ting, du lægger mærke til og reflekterer over. 

Kort opsamling og evaluering af dagen

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efter workshoppen udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Workshop Den Mentale Sundhedsdag underviser

Scroll to Top