fbpx

Befriende bog om arbejdsglæden og livsglæden

Print Friendly, PDF & Email

Tina Marie-Louise Campbell er en aktiv forfatter og har skrevet flere bøger, hvor hun deler ud af egne erfaringer og konkret indhentet viden om håndtering af svære livssituationer.

Find Arbejdsglæden er en selvhjælpsbog, der samler viden fra både forskning, diverse undersøgelser og sætter det i relief til egne konkrete erfaringer. Titlen burde måske i virkeligheden mere være Find Livsglæden, da bogen overordnet har fokus på livsglæden, hvor arbejdsglæden er et element. Bogen arbejder med den modgang og smerte, som også er en uundgåelig del af livet, og hvordan der på trods af dette holdes fast i livsglæden. En pointe er samtidig at smerte i livet også kan have en nyttig effekt på taknemmelighed, hvor glæden står i relief til smerten og dermed sættes der mere pris på glæderne i livet.

Det befriende ved bogen er, at den smertefulde side af livet omtales og behandles som en naturlig del af livet, der vedrører alle, da det ikke bare er en undtagelsestilstand. Bogen arbejder på den måde med en side af livet, som ellers ikke får meget plads i en verden, hvor de profiler der vises frem på de sociale medier, ofte er et glansbillede, som ikke viser livets hårde sider, hvor den enkeltes overskud er i bund, og hvor livet synes uretfærdigt.

På de sociale medier er der desværre skabt en falsk opfattelse af ”det gode liv”, som den naturlige tilstand og modgang/smerte som noget, der undtagelsesvist rammer nogle få. Det holder ikke i virkeligheden, og bogen udfylder en plads ved at tydeliggøre at smerte i livet er noget alle rammes af, og samtidig er der metoder til at holde fast i livsglæden og komme videre i livet, når vi møder modgang og svære livskår. Bogens forfatter har på den måde blik for, at mestring af livets modgang er lettere, når det mere ses som en almindelig og naturlig del af livet, og ikke som en undtagelsestilstand, der rammer nogle få uheldige.

Bogen samler relevant viden om mestring både af livets glæde og smerte, og er på en let tilgængelig måde med til at øge bevidstheden om, hvordan vi bliver bedre til at holde balancen i livet og håndtere de vilkår, som livet, uden blik for retfærdighed, deler ud af. Der er samtidig en vigtig opmærksomhed i bogen på, at selvom det kan lyde let at finde vej ud af mørket, så er det i praksis en meget kompliceret opgave, da handlinger og uheldige livsmønstre ofte er svære for den enkelte at se og derfor gentages ubevidst.

Det gør bogen autentisk at den er krydret med forfatterens egne erfaringer sat ind i en mere teoretisk sammenhæng. Samtidig er der som indledning til de enkelte afsnit indsat nogle relevante ordsprog og citater, som på en god måde er med til skærpe fokus på pointerne i afsnittet.

Bogen udmærker sig ved at indeholde en række konkrete metoder, som er lette for den enkelte at afprøve og herigennem allerede være på vej til at skabe bedre balance i livet og mestre livets mørke sider. Løbende gennem bogen beskrives forskellige konkrete metoder og meget brugervenligt er de også samlet i bogens sidste del, så de hurtigt kan findes frem og repeteres, når der er brug for det.

Jeg ville købe bogen, da den giver en hurtig og grundlæggende viden om, hvordan vores tanker skaber følelser og følelser skaber tanker. Ord skaber virkelighed, men det er ikke nødvendigvis den rigtige virkelighed, vores sanser viser os. Det betyder, at de handlinger, vi iværksætter, ikke altid medvirker til at vores fulde potentiale kommer godt i spil og det er synd og skam – både for den enkelte og samfundet som helhed.

Annie Røn - HP-chef Handicap og Psykiatri - Lemvig Kommune
Scroll to Top