Vilkår og Handelsbetingelser med Campbell.dk v. Tina M.-L.Campbell

Vilkår og Handelsbetingelser listet i denne tekst gælder for beskyttelsen af dine oplysninger hos Campbell.dk.

VILKÅR FOR BESTILLING AF FOREDRAG:

Kontrakt
Jeg udfærdiger en kontrakt med præcis aftale om indhold, praktiske forhold og pris, som jeg snarest efter aftalens indgåelse mailer til jeres godkendelse. I har en uge til at godkende tilbuddet skriftligt. Herefter konverteres samme tilbud til faktura, som skal betales ih. til denne faktura.

Overholdes betalingsbetingelser ikke er det kontraktbrud. Manglende betaling er at betragte som væsentlig misligholdelse, der berettiger mig til at hæve aftalen, hvilket vil medføre betaling af det skyldige beløb. Ved tvist ved en sådan lejlighed overgår sagen til advokat.

Betaling af honorar
Betaling kan foregå:

 • kontant
 • via kontooverførsel
 • elektronisk faktura
 • MobilePay

Husk at give mig besked, hvis I ønsker at benytte elektronisk fakturering, så jeg kan få sendt faktura den vej igennem fra start. Ved for sen indbetaling opkræves renter og gebyr i henhold til gældende lovgivning. Da det på forhånd er aftalt, hvornår regningen forfalder til betaling, kan der kræves morarenter fra forfaldsdagen. Rykkerskrivelser med dertilhørende interval og gebyrer bliver udsendt efter Renteloven jvf. rentelovens § 9b, stk. 1, jf. stk. 2. (læs mere HER)

Handelsbetingelser – Generelle regler ved afbestilling og aflysning af foredrag

Ved afbestilling gælder følgende regler:

 • – senere end 45 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 50 % af honoraret
 • – senere end 30 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 75 % af honoraret
 • – senere end 20 dage før arrangementets gennemførelse opkræves 100 % af honoraret

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om, at ændringen kan ske gratis. Som regel vil lille ændring af tidspunkt på dagen være muligt at ændre, mens ændring af dato kan påvirke andre bookinger og derfor på forhånd skal aftales, og ses som en aflysning fra jeres side, hvis jeg ikke kan få det til at gå op med andre opgaver.

Foredraget kan aflyses af foredragsholderen i tilfælde af sygdom, borgerligt ombud eller anden uforudset personlig begivenhed. Foredragsholderen er forpligtet til at forsøge at fremskaffe en anden kvalificeret foredragsholder i stedet for, såfremt arrangøren ønsker det – eller til at finde en alternativ dato for afholdelse. Endvidere kan foredraget aflyses af foredragsholderen, hvis vedkommende skal optræde på en landsdækkende TV-station, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation herfor.

Force Majeure herunder sygdom, epidemier, pandemier osv., berettiger mig til at aflyse foredrag uden returnering af indbetalt beløb.

Ved onlinekurser kan du fra den ene dag til den anden altid omkostningsfrit melde dig ud af Campbell.dk Skolen.

 

GENERELLE HANDELSBETINGELSER  MED CAMPBELL.DK:

ANSVAR
Der påhviler i intet tilfælde Tina M.-L. Campbell nogen erstatningspligt for skader eller oplevet smerte af nogen art, herunder fx. ved erkendelser gennem foredrag, kurser, læsning af tekster i bøger og andre publikationer, såsom flashback til egne erindringer el.lign.

EJENDOMSRET, IMMATERIELLE RETTIGHEDER, COPYRIGHT
Indholdet i bøger, kurser, publikationer og andet foredragsmateriale tilhører: Tina M.-L. Campbell. Tina M.-L. Campbell giver tilladelse til, at der hentes og bruges information til egen personlig og ikke-kommerciel brug. Faktaark og postkort må deles med andre uden yderligere tilladelse fra Tina, undtaget ved kommercielt brug for andre end Tina M.-L. Campbell.

Ved ønske om kopiering, reproduktion, videresendelse, og/eller distribution af indhold bøger eller andre publikationer til kommerciel eller offentlig brug, skal der rettes skriftlig henvendelse til Tina M.-L. Campbell på: tina@campbell.dk eller til:

Tina M.-L. Campbell,
Syrenvej 46,
9310 Vodskov

med en konkret beskrivelse af ønske for anvendelse af eventuelt indhold i bøger m.m., og vi vil så løbende tage stilling til hvorvidt, der kan gives tilladelse til anvendelsen, hvorefter der vil blive sendt et skriftligt svar retur på anmodningen. Før skriftligt svar er modtaget, er der dermed ingen tilladelse til kommerciel eller offentlig anvendelse af Mælkebøttebarn i blomst´s indhold.

Tekster, billeder, tegninger, videoer og andet indhold eller andre elementer fra Campbell.dk er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af Tina M.-L. Campbell.

HANDELSESBETINGELSER VEDR. HYPERLINKNING TIL OG FRA HJEMMESIDEN CAMPBELL.DK

Ved hyperlinkning til indhold på Campbell.dk skal der fortages tydelig hyperlinkning, der må ikke frames internt på en side, og der skal henvises til rettighedsindehaver og Copyright.
Skulle links indeholde stødende materiale modtager vi gerne information herom, og vil efterfølgende følge op på dette og tage til overvejelse, om vi fortsat vil linke op til påklagede tredjeparts side.

PRIVATLIVSPOLITIK:

Har du brugt Campbell.dk´s formular til kontakt eller besøgt hjemmesiden til at finde frem til Tina M.-L. Campbell og Campbell.dk, så er brugen af hjemmesiden anonym. Bruger identificeres ikke direkte. Campbell.dk er hostet ved Unoeuro og her indsamles statistik til overblik over brug af hjemmesiden, og Unoeuro er databehandler for Campbell.dk. Derfor har vi lavet en databehandleraftale med Unoeuro, der sikrer, at de passer godt på dine oplysninger. Du kan læse mere om Unoeuros beskyttelse af dine data her.

Information der fremsendes via Campbell.dk forbliver anonym og kun ved yderligere aftale med de enkelte, der har henvendt sig, kan dette senere i anonymiseret form blive anvendt til behandling i tekster osv. Vær dog obs på, at hvis du poster i Facebook kommentarfeltet eller på Tina M.-L. Campbell’s blog bliver dine kommentarer straks offentliggjort.

 1. Personoplysninger
  Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved at benytte Campbell.dk´s webshop eller bestille foredrag eller andet gennem mail eller pr. telefon accepterer du, at Campbell.dk v. Tina M.-L. Campbell registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående. Vi anvender Dinero (regnskabsprogram) til fakturering og regnskab, og vi har sikret os, at Dinero også passer godt på dine data. Du kan læse om Dinero´s beskyttelse af dine data her.

Campbell.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på Campbell.dk. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Campbell.dk registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Campbell.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Campbell.dk registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • foretager et varekøb hos Campbell.dk
  • tilmelder dig et nyhedsbrev
  • deltager i en konkurrence
  • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
  • i øvrigt giver personoplysninger til os enten via campbell.dk eller på anden måde, såsom over telefonen eller via mail.

Handelsbetingelser – Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Campbell.dk behandler personoplysningerne, herunder, at Campbell.dk:

 • registrerer de personoplysninger, du afgiver
  • registrerer oplysninger om de køb, du foretager på campbell.dk eller via telefon/mail

Campbell.dk sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Campbell.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at:

 • Få oplyst, hvilke personoplysninger, Campbell.dk har registreret om dig
  • Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
  • Få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand
  • Bede om at få slettet alle personoplysninger.

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Campbell.dk tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Handelsbetingelser – Den dataansvarlige er:

Tina M.-L. Campbell
Syrenvej 46
9310 Vodskov
CVR. nr.: 37 04 55 51

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til kundeservice på tina@campbell.dk.

Handelsbetingelser – Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: tina@campbell.dk. Du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven se mere på Datatilsynet.

Klage over Campbell.dk´s behandling af personoplysninger kan rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Det er forbudt under nogen form at fremsende, overføre eller via siden anvende materialer, som måtte være ulovlige, truende, æreskrænkende, injurierende, uanstændige eller pornografiske, eller i uoverensstemmelse med nogen lovbestemmelse vedrørende dansk lov, eller som dansk lov er underlagt.

HANDELSBETINGELSER – PRESSE:

Billeder og videoer fra Campbell.dk kan anvendes gratis, når de ikke er mærket med Copyright. Billeder og videoer må alene anvendes til redaktionelle formål i trykte eller digitale medier. Husk blot at give Tina M.-L. Campbell besked ved brug.

Det er ikke tilladt at anvende materialet til kommercielle formål, videreformidle eller videresælge materialet til tredjepart.

Når du trykker eller viser billeder eller videoer fra Campbell.dk, skal fotografens navn altid angives i forbindelse dermed – for eksempel “Foto: Lars Horn / foto af Tina M.-L. Campbell “. Den relevante kreditering fremgår af informationerne for hvert billede eller video. Her står også, hvis fotografen skal kontaktes for køb af billedet.

HANDELSBETINGELSER – KØB AF BØGER OG ANDET:

Rabat på bogkøb
Prisen for bogkøb via webshop eller pr. telefon og mail er kun gældende med de 10% rabat, hvis du er modtager af min Nyhedsmail. Derfor vil du blive tilbudt køb af bog til normalpris, hvis jeg ikke kan se dit navn på Nyhedsmaillisten.

Betaling
Campbell.dk modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, MobilePay og elektronisk faktura.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er incl. moms.

Campbell.dk´s hjemmeside bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Vi samarbejder med Paypal som betalingsløsning på webshoppen, og du kan læse mere om, hvordan de beskytter dine data hHandelsbetingelserer.

Handelsbetingelser – Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet/ydelsen. Ej heller ved beskadigelse ved læs af bog.

Copyright er gældende ved bogkøb.

Campbell.dk vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Handelsbetingelser ved returnering
Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

Campbell.dk
Ved Tina M.-L. Campbell
Syrenvej 46
9310 Vodskov

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

Refusion: Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Handelsbetingelser Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt gennem Campbell.dk.
Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

Meddelelsen skal gives pr. mail på tina@campbell.dk. I meddelelsen skal du gøre mig tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret;

Varens stand, når du sender den retur:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

Cookiepolitik se her