fbpx

Tinas cases åbner op for selvvirksomhed ved indsigt i og sans for psykologiske begreber og teorier

Print Friendly, PDF & Email

Her får du en case, der gør afstanden til den konkrete virkelighed mindre. Psykologien beskriver mange hverdagsfænomener i et teoretisk sprog med mange fagudtryk.
Tinas historie skaber bindeled mellem teori og praksis. Vi føler med Tina, når hun kæmper for bl.a. ikke at udvise samme psykiske symptomer som sine forældre. Vi oplever virkelighedens kompleksitet, når vi følger de (sekundære) traumatiserende oplevelser. Vi krummer tæer, når Tina leger sin virkelighed i børnehaven, og ingen griber ind. Vi græder indeni, når Tina ikke evner at aflæse andre, og derfor igen og igen kommer i dramatiske situationer. Vi glædes over, at Tina bl.a. opnår empati og stor selvindsigt.

Tinas fortælling er troværdig, lige til og indeholder rigtig mange lag. Den er oplagt som supplement i teoretisk undervisning. Her ville flere lag kunne udforskes og give de studerende en fællesskabsfølelse samt faglig relevans ved efterfølgende teoretisk belysning. Man kunne med fordel bruge casen til at sekvensopdele undervisningen.

Cases åbner op for selvvirksomhed ved indsigt i og sans for psykologiske begreber og teorier hos den studerende.

Anbefalede case elementer i Tinas historie: • Udsatte børn og unge • Barn af alkoholiker, af psykisk syg, af invalid • Barn, ung, voksen, mor med invaliditet • Forældre til barn med handicap • Pårørende til psykisk syg.

Sarah Jonsson - Cand.Pæd.Pæd.Psyk.
Cand.Pæd.Pæd.Psyk.
Scroll to Top