Disse foredrag retter sig mod alle, der beskæftiger sig i sundhedssektoren. Her på siden kan du læse om mine foredrag for sygeplejersker, sundhedsplejersker og SOSU hjælpere. Jeg tilbyder foredrag for sundhedsprofessionelle i bred forstand, så kontakt mig endelig for et foredrag lavet specifikt til jeres profession.

Her har I i brancherne en mulighed for at komme helt bag om borgeren.

Brænder du for at hjælpe udsatte – men har du nogle gange svært ved at finde ud af, hvordan? Man hører altid, at man skal være der for hinanden. Men det kan være svært at finde ud af, hvad det helt konkret betyder.

Jeg vil gerne give dig svar. Jeg er selv vokset op med vold og druk derhjemme, en invaliderende gigtsygdom og mobning. Siden fik jeg AIDS og fik at vide, jeg skulle dø.

Du har i mit foredrag mulighed for at høre, hvilke konkrete ting, du kan gøre for at hjælpe det skræmte barn eller den udsatte voksen. Måske har du selv brug for nogle fif til at – lære at blomstre mod alle odds.

Det handler om historien, både den nære og store, som menneskets indgang til bevidsthed og klarhed om sig selv og andre.

Videoanmelder Mette Østergaard, lægesekretær, Psykiatri Nord

 

Foredrag for sygeplejersker

Hvordan oplever kronisk syge hospitalsbesøg og/eller afhængighed af personlig hjælp igen og igen? Hvordan skaber vi bedre dialog med patienterne?
Få et indblik i livet hos én af de patienter, plejepersonale sjældent kommer hele vejen rundt om.
Tina Marie-Louise Campbell, forfatter til bogen ’Mælkebøttebarn i blomst’ giver oplæg, debatterer med os og svarer på spørgsmål.

Foredrag for Sundhedsplejersker

Hvordan håndterer man komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge, når man møder en udsat borger?
Hvilket fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kan man benytte? Hvor fungerede samarbejdet og hvor kunne det have været bedre? Jeg plejer at lægge op til efterfølgende debat, så de studerende/fagprofessionelle kan spørge og

komme med løsningsforslag ud fra deres egen refleksioner over min fortælling.
Mit oplæg henvender sig til alle sundhedsprofessionelle. Oplægget kunne være for færdig uddannede, sygeplejersker der har været i hvervet i mange år, fælles forelæsning, studiegruppearbejde, holdundervisning eller oplæg for hele årgange. Derudover kunne underviseren med fordel snakke teori med de studerende. Når jeg har haft min case på, kan underviseren eller jeg lede en debat, hvor de studerende kan formulere faglige mål, midler og metoder. Oplægget munder ud i helt konkrete råd til ’den gode dialog med patienten’.

Foredrag for SOSU hjælpere

Kunne I tænke Jer oplæg omkring emnerne fra flere af SOSU kurser; hvordan det er at være del af en misbrugsfamilie, barn og fysisk og psykisk handicappet?
Eller hvordan er det at være ægtefælle til psykisk syg, mor med handicap, mor til børn med adfærdshandicap? Oplægget kan handle om etik og omsorg i arbejdet med alvorligt syge ligesom det ligger lige for, at vi i stedet kunne dykke ned i god dialog mellem SOSU og hjælper/ledsager.

Disse oplæg kan være med til at hindre de frafald fra SOSU-skolen, der sker omkring elevernes praktikperiode, fordi de bliver overraskede over mødet med borgeren.