fbpx

Workshop for folk i fleksjob

Jeg tilbyder en workshop til folk (der skal) i fleksjob, som skal hjælpe dem med at afklare hvilke ekstra kompetencer, de har fået med af deres forandrede situation. ‘Bliv bevidst om dine nye kompetencer og hvordan de kan hjælpe dig i job’. Det er vigtigt at være bevidst om dine kompetencer, så du kan stå stærkt i en jobsøgningssituation. Det er nemt at overse alle de ting, du har lært af at få en begrænsning og hvordan de ting kan bruges til at styrke dig i dit arbejdsliv.

Min workshop er fordelt over to halve dage, der ligger tirsdag og torsdag i samme uge fra kl. 10-14.00 med indlagt 30 minutters frokostpause. Workshoppen er designet til at afholdes for en gruppe på op 10-20 deltagere. 

På workshoppen gennemgås en række øvelser, som laves enten enkeltvis eller i grupper og til sidst samles der op i plenum. Øvelserne er baseret på materialet i Campbell.dk Skolen, som du kan læse mere om her

 

Workshop for fleksjobbere underviser

Workshop for folk i fleksjob med Campbell.dk

Min workshop i trivsel, der er bygget op på følgende måde fokuserer på, at du bliver bevidst om dine kompetencer og lærer at drage fordel af det, du har lært i andre situationer.

Min baggrund for at kunne afholde en sådan workshop er bl.a., at jeg har været karrierevejleder og coach siden 2002, hvor jeg blev uddannet og arbejdede på Aalborg Universitet, jeg har været arbejdsleder for 7-9 ansatte siden 1999 og er tidligere fleksjobber, før jeg blev selvstændig. 

Nedenstående er et forslag til indholdet i en workshop. Hvis der er andre emner, I har mere behov for, at der lægges vægt på, kan jeg sagtens tilpasse øvelserne og indholdet. 

Med Tinas materiale bliver du mødt i øjenhøjde og med forståelse og åbenhed. Det betyder noget for trygheden og motivationen til at arbejde med materialet.

Karen Marie Fiirgaard – Erhvervspsykolog

Bliv bevidst om dine nye kompetencer og hvordan de kan hjælpe dig i job

Workshoppen er opbygget i to moduler á 4 timer.  De vil ligge tirsdag og torsdag i den samme uge kl. 10-14.00.

Den første dag vil der være et oplæg af ca. 1 times varighed. Der vil efterfølgende være ca. 20 minutters oplæg til øvelsen og vi slutter af med 30 minutters samlet opsamling til øvelsen. Der er afsat 30 minutter til frokostpause.

På den anden dag vil der være flere øvelser, hvor der før hver øvelse er ca 20 minutters oplæg, 30 minutter til at lave øvelsen og 20 minutters opamling til sidst. Der er afsat 30 minutter til frokostpause.

 Efter workshoppen er afsluttet vil der blive udsendt et evalueringsskema til alle deltagere.

Dag 1 - Tirsdag

Introduktion

Dagen starter med et oplæg om at være bevidst om sine egne kompetencer. Hvad er en kompetence? Hvorfor kan det nogle gange være svært at se egne kompetencer?

Øvelse 1- Post-it øvelsen

Gennemgang af hvordan I skal hjælpe hinanden med at få øje på egne kompetencer. Post-it øvlsen foregår i grupper af 3-5 personer og alle skal igennem øvelsen, så der kan ikke nås mere i løbet af dagen. 

I øvelsen skal I fortælle hinanden hvilke kompetender i ser hos hinanden. Alle disse kompetencer skal skrives ned på Post-it notes deraf navnet på øvelsen. På den måde sidder du tilbage med din egen stak af post-it notes med de kompetencer andre ser hos dig. Det er de kompetencer du skal blive bevidst om at du har. 

Til slut snakker vi sammen om hvilke kompetencer I hver især er blevet overrasket over, at andre ser hos dig. Måske opdager du endnu flere når du hører hvad de andre har fundet af kompetencer hos hinanden. Vi snakker også om hvordan disse kompetencer kan bruges i andre sammenhænge.

Kort opsamling og evaluering af dagen

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efter workshoppen udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Dag 2- Torsdag

Øvelse 2 - Ryd op i dit energiforbrug

At være bevidst er kernen i at få mere energi, tid og gennemslagskraft. Derfor er der fokus på, at blive bevidst om hvordan du gør tingene. Udnytter du dine kompetencer effektivt?

Øvelsen her går ud på at blive bevidst om hvordan du bruger din energi. Du gør hver eneste dag ting der enten tilfører eller dræner energi. Hvis du ikke er bevidst om hvilke ting, der tilfører energi og hvilke, der dræner energi, har du svært ved at have energi nok. Du skal skrive ned hvilke aktiviteter, situationer, tanker og følelser, der enten tilfører energi, dræner lidt energi eller dræner meget energi. Og så skal du reflektere over hvad du kan gøre for at ændre på det, der dræner energi. 

Når vi samler op til sidst, snakker vi om hvilke idéer I har til, at ændre på situationer, følelser, tanker og aktiviter der dræner energi

Øvelse 3 - Planlæg og prioriter det vigtige før det haster

Gennemgang af hvordan dine vaner kan påvirke dig, og hvordan du opbygger vaner, der kan køre på autopilot og dermed frigive energi til andre ting. 

Øvelsen går ud på at lære at planlægge. Det er den vigtigste vane at få ind i en arbejdsdag, og øvelsen fokuserer på Vigtig/Ikke vigtig – Haster/Haster ikke matrixen. Altså, du skal opdele dine arbejdsopgaver i hvilke, der er vigtige og ikke vigtige, samt hvilke der haster og ikke haster. I dit daglige arbejde er det ikke kun dig, der bestemmer hvilke opgaver, der hører til i hvilken kategori. Men kig overordnet på alle de opgaver, du foretager dig i løbet af en arbejdsdag. Dette skal laves i grupper, så dem der dagligt arbejder sammen om en række opgaver, sammen placerer dem i de fire kategorier. Gerne sammen med en leder. Det skal hjælpe til at afdække om der foretages unødvendige opgaver, tidsrøvere eller “snylte sparre’re” som kan skæres væk. Formålet er at frigive mere tid og overskud til kerneopgaverne.

Øvelse 4 - Personlige særtræk

De personlige særtræk er de ting, der definerer dig personligt. Nu dykker vi ned i dig som individ og derfor er der heller ikke en fælles opsamling på øvelsen her. 

Øvelsen går ud på, at du skal afklare dine hensigter. Du skal se på, hvad du drømmer om, hvor du gerne vil gøre en forskel, og hvad du ville lave, hvis du ikke skulle tænke på penge, sygdom eller andre mennesker. Drøm stort her. Svar på spørgsmålene på det udleverede arbejdsark og formuler til sidst nogle realistiske mål ud fra det, du har skrevet.

Kort opsamling og evaluering af dagen

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efterfølgende udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Historien om Cecilie, der fik drømmejobbet efter kompetenceafklaring hos mig

Mød Cecilie. Cecilie var en ung kvinde, som var nervøs over sin manglende erfaring med
arbejdsmarkedet. Udover det havde hun nogle psykiske udfordringer, bl.a. en ADHD-diagnose. Det gjorde hende endnu mere usikker på at skulle ud på arbejdsmarkedet. For hvad kunne hun tilbyde en arbejdsgiver? En diagnose og et blankt CV. Hun vidste, at det ville være svært at erobre en jobsamtale med.

Derfor tilbød jeg hende at lave en kompetenceafklaring, hvor vi sammen kunne finde frem til hendes stærke sider – både fagligt og personligt. Hun havde nemlig svært ved selv at få øje på de ting, hun specifikt kunne tilbyde en arbejdsgiver. Det skulle få hende til at se, hvilke unikke kompetencer hun allerede besad.

Én af hendes udfordringer var, at hun havde tendens til, at alt skulle være delt op og organiseret ned til mindste detalje. Det vil sige, at hendes tanke- og handlemønstre bar præg af struktur og overblik, hvor hun altid var organisatorisk i sin tilgang. Selvom Cecilie umiddelbart så denne kompetence som negativ, spurgte jeg alligevel ind til, hvordan den kunne bruges aktivt til at byde ind på arbejdsmarkedet.

Hurtigt fik vi sammen situationen vendt til hendes fordel. I og med at hun ønskede at søge job i lager- og logistikbranchen, kunne der være en stor fordel i at kunne agere organisatorisk. Samtidig var hun fysisk stærk (stærkere end sin egen far, jokede hun med undervejs), hun havde en god humor og et gåpåmod som bare pokker. Alt sammen ting, som hun kunne fremhæve over for en potentiel arbejdsgiver. Hun kunne bare ikke selv se det, før vi fik snakken.

Kompetenceafklaringen bar hurtigt frugt, og Cecilie blev kaldt til samtale. Her rådede jeg hende til at spille aktivt på, at hun var en pige med et glimt i øjet og bruge sin ADHD-diagnose til at skille sig ud fra de andre ansøgere.

Efter samtalen blev jeg mødt af en ovenud glad Cecilie. Hun havde fulgt mit råd og rent ud sagt: ”I skal vælge mig, fordi jeg har ADHD. I kan ikke finde nogen bedre til lagerjobbet. Prøv lige at forestil jer det: At få en ADHD’er til at sortere alting i kasser!”, efterfulgt af et hjerteligt grin fra både Cecilie og ledelsen. På den gode måde. Cecilie fik nemlig jobbet, fordi hun turde vende sine svagheder til styrker, og samtidig indså hun, at hun havde virkelig mange gode ting at fremhæve over for sin potentielle arbejdsgiver.

Hendes handicap blev en kompetence på vejen til drømmejobbet. Og det kan også ske for dig!

Cecilie Lützhøft – ny på arbejdsmarkedet i et STU lærlingeforløb

Scroll to Top