fbpx

Workshop – Empowerment til at ændre gamle handlemønstre

Jeg tilbyder en workshop i trivsel og arbejdsgejst til virksomheder. ‘Mere trivsel – gennem fokus på at ændre gamle handlemønstre’ Det er vigtigt at være bevidst om de handlemønstre, vi som individer og i grupper har for at kunne identificere de gode og de mindre gode. Indtil du ved hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer kan du ikke lave blivende forbedringer. 

Min workshop er fordelt over to halve dage, der altid vil ligge tirsdag og torsdag i samme uge fra kl. 10-14.00 med indlagt 30 minutters frokostpause. Workshoppen er designet til at afholdes for en gruppe medarbejdere på op 10-20 deltagere. 

På workshoppen gennemgås en række øvelser, som laves enten enkeltvis eller i grupper og til sidst samles der op i plenum. Øvelserne er baseret på materialet i Campbell.dk Skolen, som du kan læse mere om her:

 

J kvindehænder 3

Workshop i trivsel med Campbell.dk

Min workshop i trivsel, der er bygget op på følgende måde fokuserer på både individets og gruppens trivsel. Ved at give øvelser til at udvikle individet og styrke kommunikationen i gruppen skabes der grobund for forbedret trivsel.

Nedensående er et forslag til indholdet i en workshop, hvis der er andre emner I har mere behov for at der lægges vægt på kan jeg sagtens tilpasse øvelserne og indholdet. 

Tina har lavet et godt og gennemgribende materiale hvor hun med sikker hånd guider dig igennem din proces. Jeg er helt sikker på at de gode og håndgribelige værktøjer hjælper med afklaring og giver mod og håb til at få skabt det arbejdsliv du ønsker dig.

Karen Marie Fiirgaard -Erhvervspsykolog

Mere trivsel - gennem fokus på at ændre gamle handlemønstre

Workshoppen er opbygget i to moduler á 4 timer.  De vil ligge tirsdag og torsdag i den samme uge kl. 10-14.00.

Den første dag vil der være et oplæg af ca. 1 times varighed. Der vil efterfølgende være ca. 20 minutters oplæg til hver øvelse og 30 minutter til at udføre øvelsen og 20 minutters samlet opsamling til hver øvelse. Der er afsat 30 minutter til frokostpause og vil være korte pauser mellem øvelserne på hver af de to dage. Efter workshoppen er afsluttet vil der blive udsendt et evalueringsskema til alle deltagere.

Dag 1 - Tirsdag

Introduktion

Dagen starter med et oplæg om at være bevidst om, hvor man har sit fokus og hvordan, du så lærer at flytte dit fokus fra det uhensigtsmæssige og hen på det hensigtsmæssige. Jeg vil gennemgå de fem elementer i empowermenthjulet kort i dette oplæg. Der bliver en dybere gennemgang af hvert element til de fem efterfølgende øvelser.

Øvelse 1- Tanker

Gennemgang af hvordan dine tanker påvirker dig, og hvordan du ved at være bevidst, om dine tanker kan forbedre dit fokus på de gode tanker. Negative tanker dræner energi og tager din opmærksomhed væk fra det du gerne vil have fokus på. 

Øvelsen går ud på at identificere dine negative tankestartere. Altså situationer, der starter negative tanker hos netop dig. På det udleverede arbejdsark skal du notere alle de situationer i din arbejdsdag, der giver dig negative tanker. Du skal også kigge på hvordan du kan afvæbne situationen, så den negative tanke ikke opstår. Når tiden udløber, kigger vi sammen på hvilke situationer, medarbejderne oplever som giver dem negative tanker. Er der nogle situationer, som kan undgås? Hvilke forslag kan vi sammen finde til at undgå at de situationer opstår? 

Øvelse 2 - Ord

Gennemgang af hvordan dine ord påvirker dig, og hvordan du kan blive bevidst om, hvilke ord du bruger. Vi bruger dagligt mange ord, der faktisk begrænser os. Det er især vigtigt at undgå de begrænsende ord i kommunikation med sine kollegaer. Du tænker garanteret over hvilke ord du bruger om din kollega, når i taler med hinanden. Men tænker du over dem du bruger om dig selv?

I denne øvelse skal vi rydde op i begrænsende ord. Vi gennemgår de begrænsende ord, og derefter skal du skrive ned hvilke begrænsende ord, du bruger, og hvad du i stedet vil bruge. Til sidst vil vi sammen kigge på hvilke begrænsende ord, flest af jer bruger, og hvad de evt. kan erstattes med. På den måde kan I bedre hjælpe hinanden med at huske ikke at bruge de begrænsende ord.

Kort opsamling og evaluering af dagen

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efter workshoppen udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Dag 2- Torsdag

Øvelse 3 - Handlinger

Gennemgang af hvordan dine handlinger påvirker dig, og hvordan du bliver mere bevidst om, hvordan du handler i en given situation. Fokus er på hvordan bevidste og ubevidste handlinger, påvirker din hverdag.

Øvelsen går ud på at lære, hvordan du med bevidste handlinger kan opnå nye resultater og lære, hvordan du foretager flere bevidste handlinger. Du skal udvælge en situation fra din arbejdsdag, hvor du ikke føler, at du opnår det resultat, du ønsker. Beskriv situationen og hvordan du normalt handler i den situation. Det vil hjælpe dig til at være opmærksom på, at du skal gøre noget andet, end du plejer næste gang og dermed handle bevidst i stedet for ubevidst. Skriv også gerne forslag til hvad du kan gøre i stedet for det, du plejer at gøre. Til slut skriver vi situationerne op i fællesskab med forslag til nye handlinger. På den måde kan I hjælpe hinanden til at huske at handle bevidst, når situationerne opstår.

Øvelse 4 - Planlæg og prioriter det vigtige før det haster

Gennemgang af hvordan dine vaner kan påvirke dig, og hvordan du opbygger vaner, der kan køre på autopilot og dermed frigive energi til andre ting. 

Øvelsen går ud på at lære at planlægge. Det er den vigtigste vane at få ind i en arbejdsdag, og øvelsen fokuserer på Vigtig/Ikke vigtig – Haster/Haster ikke matrixen. Altså, du skal opdele dine arbejdsopgaver i hvilke, der er vigtige og ikke vigtige, samt hvilke der haster og ikke haster. I dit daglige arbejde er det ikke kun dig, der bestemmer hvilke opgaver, der hører til i hvilken kategori. Men kig overordnet på alle de opgaver, du foretager dig i løbet af en arbejdsdag. Dette skal laves i grupper, så dem der dagligt arbejder sammen om en række opgaver, sammen placerer dem i de fire kategorier. Gerne sammen med en leder. Det skal hjælpe til at afdække om der foretages unødvendige opgaver, tidsrøvere eller “snylte sparre’re” som kan skæres væk. Formålet er at frigive mere tid og overskud til kerneopgaverne.

Øvelse 5 - Personlige særtræk

De personlige særtræk er de ting, der definerer dig personligt. Nu dykker vi ned i dig som individ og derfor er der heller ikke en fælles opsamling på øvelsen her. 

Øvelsen går ud på, at du skal afklare dine hensigter. Du skal se på, hvad du drømmer om, hvor du gerne vil gøre en forskel, og hvad du ville lave, hvis du ikke skulle tænke på penge, sygdom eller andre mennesker. Drøm stort her. Svar på spørgsmålene på det udleverede arbejdsark og formuler til sidst nogle realistiske mål ud fra det, du har skrevet.

Kort opsamling og evaluering af dagen

Til slut samler vi op på dagen og laver en kort evaluering af dagen. Der bliver efterfølgende udsendt et spørgeskema til evaluering af hele workshoppen.

Scroll til toppen