fbpx

Man er aldrig bedre end det svage led. Sådan hjælper du!

Print Friendly, PDF & Email

Man er aldrig bedre end det svage led

Du har sikkert hørt det mange gange, at man aldrig er bedre end det svage led. Men hvis du ikke ved, hvordan du skal hjælpe ’det svage led’, så opgiver du måske helt ævred?

Hvad er det svage led? Helt lavpraktisk kunne det fx være den, der bliver oftest sygemeldt. Det kan også handle om mistrivsel, voksenmobning og dårlige samarbejdsevner. Men lad os for nu tage et kig på den store årsag til sygefravær.

Ja, man burde jo egentlig undgå at kalde nogen et svagt led og i stedet fokusere på styrkelse og udvikling af hele teamet eller organisationen. En mulig positiv formulering kunne være: “Ved at styrke og udvikle alle medlemmer af teamet eller organisationen kan man nå nye højder og opnå større succes.”

Lad os se på, hvordan man kan styrke det område, der kræver mange sygedage. 

Stress er den største grund til sygemelding iflg. FOA.

Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionsalderen. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt medlemmerne i Forbundets medlemspanel. I alt 2.408 medlemmer deltog i undersøgelsen.

Okay, så 22 procent er altså helt uenige i, at de kan arbejde til de når folkepensionsalderen. Derfor vil jeg igen slå et slag for at vi skal være bedre til at hjælpe hinanden til mere trivsel. I og med stress er den største årsag til sygemeldinger på arbejdspladsen, er det det vi her skal snakke om.

Det er okay at have travlt i en kortere periode uden straks at panikke over det – det gælder både travlhed hos dig selv og din kollega.

Men oplever du, at di kollega reagerer anderledes, end han/hun plejer, så skal du gribe ind, når det står på i længere tid. Det kan være, du oplever, at din kollega husker dårligere eller er mere ukoncentreret.

Det er meget svært som stressramt selv at se symptomerne. Derfor kan du være en vigtig brik for din kollega, når du kender til og agerer på tegnene.

 

Verica, fotograf: Line Ida
Verica, fotograf: Line Ida

Her er syv gode råd, du som kollega skal være obs på:

1. Manglende arbejdsglæde

Virker din kollega mindre glad på arbejde, kan det være tegn på stress. Hvis din kollega ikke længere kan se pointen i sit arbejde, mister denne sin kontrol og kan derved let komme i en stresstilstand.

2. Mister hurtigt overblikket

Virker din kollega forvirret og langsommere, bør du være ekstra opmærksom. Når vi er stressede, mister vi nemlig hurtigt overblikket, og opgaver, som vi har løst 100 gange før, kan vi lige pludselig ikke huske, hvordan man løser.

3. Manglende engagement og overskud

Opleves din kollega mindre engageret i en længere periode, kan det være tegn på, at din kollega ikke længere har overskud til andet end det allermest nødvendige – og det kan være en indikation på stress.

4. Manglende vilje til at samarbejde eller højere tilbøjelighed til at optrappe konflikter

Når vi er stressede, er kroppen biologisk set klar til kamp, og det betyder, at vi er mere pirrelige og lettere bliver irritable. Derfor kan det være et tegn på stress, når den ellers så venlige og åbne kollega kommer med spydige kommentarer til sidemanden eller udtrykker modvilje mod arbejdsprocesserne.

5. Brok

Er der kommet særligt meget brok over ledelsen fra din kollegas skrivebord på det seneste? Eller over helbredet, dårlig søvn eller hovedpine? Brok, der ikke plejer at være der, kan ligesom manglende vilje til at samarbejde være et tegn på, at man er stresset.

6. Misbrug

Stress øger allerede eksisterende symptomer, og hvis man i forvejen har tendenser til en form for misbrug, vil også denne vokse under stresstilstanden. Det gælder, uanset om stimulansen hedder alkohol, spil, mad eller shopping. Vær derfor opmærksom på, om din kollega øger sit forbrug af stimulanser.

7. Højt sygefravær

Når vi er stressede, oplever vi symptomer, der let kan forveksles med almindelige sygdomme, og som holder os hjemme under dynen. Vi får også et øget behov for at gøre vores verden mindre og uforstyrret, og den ro finder mange derhjemme. Derfor vil en stresset kollega ofte have et højere sygefravær, end han eller hun havde, inden stressen brød ud. Netop højt sygefravær er en af de ting, som Arbejdstilsynet kigger efter, når de skal vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Optimal udnyttelse af fremtidens arbejdsmarked
Maria, fotograf: Line Ida

Her er den efterspurgte uddybning

Har du allerede en stresspolitik? Hvis ja, så kan du bruge dette som inspiration. Hvis ikke, så kan du tage et kig på mine tips og tricks til at lave en stresspolitik, der passer til din virksomhed. Jeg har samlet nogle gode råd fra min tid som arbejdsmiljørepræsentant, som du kan bruge som inspiration.

Hvis du vil have flere tips og tricks om sundhed og glæde på arbejdspladsen, så kan du se flere af mine blogindlæg, mine bøger eller booke mig til en trivsels workshop.

Tina underviser
Scroll to Top