fbpx

Kendskab til egne reaktioner på stress

Print Friendly, PDF & Email

Kend din stress via dine egne reaktioner

Vi er alle forskellige, og det er vores tegn på stress også. Derfor er det nødvendigt, at du lærer dit eget og dine kollegers reaktionsmønstre at kende.

Hvis du ved, hvordan du reagerer, når du oplever begyndende stress, kan du i højere grad forebygge langvarig stress og de fysiske, psykiske og mentale farer, det medfører. Det kan hjælpe at tale om tegn på stress med dine kollegaer. Så ved I, hvad der er på færde, når nogen rammes af stress i længere tid.

 

De tre typer stressforløb

Her får du et lille udpluk fra mit materiale om stress. 

Ofte taler man om tre typer af stressforløb;

Det pludselige stressforløb

Nogle stressramte oplever, at de simpelthen ikke havde set stressen komme. Ofte vil deres omgivelser også være overraskede over, at lige præcis denne medarbejder skulle blive ramt af stress.

Det snigende stressforløb

Nogle medarbejdere kan opleve stressen komme snigende. Fordi den kommer snigende lidt ad gangen, bemærker man sjældent, hvor galt det egentligt står til, før det eskalerer så meget, at det kan være svært at bryde ud af.

Det optrappende stressforløb

Ved det optrappede stressforløb er medarbejderen klar over problemets karakter og situationens alvor. Modsat de to andre forløb er der altså en anden bevidsthed angående risikoen for stress. Medarbejderen vil typisk kunne påpege præcis, hvad han/hun oplever, der forårsager stressen (fx en bestemt konflikt, et håbløst IT-system, osv.). Den manglende handling og påtagelse af ansvar fra ledelsen medvirker ofte til denne type stressforløb.

Mulige følgesygdomme

Se grundigt på de ovenstående stressforløb for at undgå følgesygdomme.

Andre sygdomme og tilstande, forårsaget af stress, kan ifølge Sundhedsstyrelsen inkludere hjerte-kar-sygdomme, depressioner, forværring af eksisterende sygdomme (eksempelvis allergiske lidelser og diabetes), infektionssygdomme, søvnforstyrrelser, post-traumatisk stress-syndrom, misbrug og ulykker. Læs mere på Sundhedsstyrelsen for uddybende information.

Lad os hjælpe hinanden til at finde arbejdsglæden!

Med en workshop om trivsel kan I lære mine strategier til at identificere stressfaktorer og forebygge stress på arbejdspladsen. I får redskaber til, hvordan man kan skabe et positivt og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og yder deres bedste. Med min hjælp kan virksomheden tage vigtige skridt mod at sikre trivsel og produktivitet blandt jeres medarbejdere.

Scroll to Top