Overblik over trivselsredskaber med IGLO-modellen.

IGLO-modellen styrker trivslen, arbejdslysten og forebygger stress. Den beskriver hvordan der bør arbejdes med trivsel og stressforebyggelse på 4 niveauer, for at det er effektivt.

 

• Individ• Gruppe• Ledelse• Organisation

IGLO-modellen er udviklet af Michael Martini Jørgensen, Michael Munch-Hansen og Karina M. Nielsen

Campbell.dk Skolen tilbyder værktøjer til individet og lederen, som netop styrker de punkter der omfattes af IGLO modellen.

Få grundlæggende forståelse for hvem der har hvilke roller og behov, når I skal skabe forandringer.

 

Ifølge arbejdsmiljøloven er det lederens ansvar at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø, men princippet bag IGLO er, at vellykkede forandringer i det psykiske arbejdsmiljø bedst opnås, hvis indsatsen understøttes på alle 4 niveauer.

 

Hvad kan vi bruge IGLO-modellen til?

I kan benytte IGLO-modellen til at fastlægge konkrete opgaver og handlinger, der kan forbedre jeres trivsel på arbejdspladsen.

Sådan bruger I IGLO-modellen

IGLO-modellen har 4 felter for hvert af IGLO’ens 4 niveauer: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Organisation skal her forstås som arbejdspladsens politikker, rammer og vilkår.

Fælles dialog: I skal bruge modellen i en fælles dialog, hvor I diskuterer, hvad man på de enkelte niveauer kan gøre for at forbedre jeres trivsel og arbejdslyst. Hvem gør hvad: Skriv forslagene til hvad der kan gøres på de enkelte niveauer  – noter hvem, der skal gøre hvad og også gerne hvornår.

Vælg tema: I kan vælge et særligt tema for jeres dialog, fx forudsigelighed i arbejdet.

 

Brug modellen som del af en trivselsproces

Arbejdet med modellen bør indgå i en egentlig trivselsproces, hvor der bliver fulgt op på de handlinger, I kommer frem til. På den måde skaber I større glæde og arbejdslyst.

 

Hvad kan du gøre som individ?:

Italesæt dine ressourcer og begrænsninger
Kend dine stressudløsere på arbejdspladsen
Skab gode rammer for dig selv

 

Hvad kan I gøre som gruppe?:

Stå sammen om stress
Tal åbent om stress i gruppen
Planlæg og skab gode arbejdsgange
Bliv enige om en e-mail politik
Skab en god tone og socialt samvær

 

Hvad kan du gøre som leder?:

Sæt trivsel på dagsordenen
Lær dine medarbejdere godt at kende
Vis tillid og anerkendelse til dine medarbejdere
Vær det gode eksempel på Work-Life balance

 

Hvad kan gøres på organisationsniveau?:

Sæt trivsel på dagsordenen
Udarbejd en stresspolitik
Sørg for gode kommunikationsveje

 

 

Jeg håber, du fik overblik over trivselsredskaber med IGLO-modellen

Bliv også inspireret af Maslows Behovedspyramide

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *