fbpx

Få mere arbejdsglæde i dit liv

Print Friendly, PDF & Email

Forbundet Kultur og Informations fagmagasin Perspektiv Interviewartikel

Du har ansvar for din egen arbejdsglæde, som vi, ifølge forfatter, coach og foredragsholder Tina Marie-Louise Campbell, har masser af muligheder for at gøre noget ved.

Forbundet Kultur og Information

Forbundet Kultur og Information, Illustration Pernille Mühlbach, Tekst Sabrine Mønsted 

Arbejdsglæden kan nemt blive væk for os alle, særligt i perioder, hvor vi er presset på arbejdet eller på hjemmefronten. Derfor hedder Tina Marie-Louise Campbells bog Find Arbejdsglæden – for der er mange konkrete redskaber, du kan bruge til at finde eller genfinde arbejdsglæden, mener forfatteren, der holder på, at det største ansvar for arbejdsglæde ligger hos os selv – ikke hos arbejdspladsen eller ledelsen.
– Man skal selv ind i kampen, tage initiativ og åbne munden og sige, hvad man gerne vil. Ofte, hvis man selv udviser initiativ og indtager en plads, får man lov til at gå den vej, siger Tina Marie-Louise Campbell.

 

Arbejdsglæden på formel

En kortlægning af danskernes arbejdslyst* viser de syv faktorer, der påvirker os mest i forhold til vores arbejdsglæde.
– Du kan bruge dem som pejlemærker til at finde ud af, hvad du kan arbejde med for at blive gladere på jobbet, siger Tina Marie-Louise Campbell, der kommer med en række spørgsmål, du kan stille dig selv for at få en fornemmelse af, hvor skoen trykker, ligesom hun peger på øvelser, som kan hjælpe dig videre.


1. Mening:

• Giver din arbejdsfunktion mening for dig?
• Bidrager dit arbejde til dit liv på en meningsfuld måde?
• Giver de forandringer og beslutninger, der tages i organisationen, mening for dig?

– Det er afgørende for os, at vi kan se en mening med det arbejde, vi laver, og vi kan se det i en større sammenhæng. Jo mere mening, ens arbejde giver, jo mindre har man brug for hele tiden at få anerkendelse fra sin leder.
En måde at arbejde med at få flere meningsfulde opgaver på kan være en øvelse i at sortere sine opgaver i kan, skal og bør for at få et blik på, hvad ens opgaver er.

Her vil du også blive mere bevidst om, hvad du faktisk er bedst til. Dermed bliver det også ret tydeligt, hvad du bør gøre. Det giver langt større mening, at alle hver især gør det, de er bedst til. Det sparer både tid og højner arbejdsglæden betydeligt! Få derfra en snak med din chef om at lave mere af det. Det kan være, du skal lave beregninger i Excel, men at du er dårlig/langsom til det, og måske er der en kollega, der er supergod til det. Også for arbejdspladsens skyld skal vi finde frem til de opgaver, der driver os mest.

Tag ejerskab over din egen (arbejds-)glæde. Tænk hvad du selv kan gøre, i stedet for, hvad andre skal ændre.

 

2. Mestring

• Er du klædt på med kurser og viden til at opnå faglig mestring i dit job?
• Føler du dig tilstrækkeligt psykisk stærk til at imødegå udfordringer på jobbet?
• Oplever du dig kompetent i samarbejdet med dine kolleger?

– En kompetenceøvelse til at blive mere sikker på, hvad du byder ind med på din arbejdsplads, og hvad dine styrker er, er at sætte dig med en kollega eller god ven. Fortæl om situationer, hvor du har været glad og god til dit arbejde, hvor du føler, at du klarede det godt. Imens noterer vedkommende dine kompetencer én for én på gule post-it-lapper.


3. Medbestemmelse

• Har du indflydelse på dine opgaver?
• Kan du selv tilrettelægge dine opgaver?
• Er der god balance mellem frihed og tilsyn i din hverdag?

– Det kan have negativ effekt på ens arbejdsglæde, hvis man ikke oplever indflydelse på ens arbejdsdag. Medbestemmelse er ofte noget, du skal vende med din leder. Men før du gør det, kan du gøre dig klar på din værdi på arbejdspladsen ved at overveje og nedskrive svaret på spørgsmålene: Hvad er min værdi på arbejdspladsen? Hvad bidrager jeg med?

Her kan du også få en kollega til at komme med input. Den bevidsthed og de ting kan du fremhæve i en snak med din leder for at få mere medindflydelse. Er der så alligevel aspekter i dit arbejde, du ikke kan ændre på, så øv dig i at slippe det, og brug energi på det, du har indflydelse på.


4. Kollegaer

• Har du tillid til dine kolleger og omvendt?
• Er det et værdifuldt fagligt samspil?
• Er det positivt socialt samspil?

– Der er flere ting, man selv kan gøre for at blive en god kollega, og oftest får du gode kolleger ved selv at være en.

Hvorfor ikke have flere ansat i færre timer, som bidrager til arbejdspladsen med præcis det, de kan?

 

5. Balance

• Er der tid til at udføre dine opgaver?
• Tager arbejdet energi fra dit privatliv?

– Bliv bevidst om, hvad der er vigtigst for dig i dit (arbejds)liv. Efter corona har mange måske oplevet en anden måde at arbejde på med mere fleksibilitet og med bedre mulighed for hjemmearbejde, så familie og arbejdsliv hang bedre sammen. Det kræver, at man siger højt, hvad der er godt for én, og hvad man gerne vil, selvom det hele måske ikke kan opfyldes.

Argumentér for, hvorfor arbejdspladsen skal gøre tingene på nye måder og ikke falde tilbage i de gamle vaner. Hjælp hinanden med at holde fast i de gode ting. I sparer måske penge og tid ved at holde flere onlinemøder, end at folk pendler rundt i landet.


6. Resultater

• Er der klare mål?
• Kan du se resultater af dine opgaver?

– Man oplever større arbejdsglæde, når man har overblik over, hvad man skal nå, og kan se resultater af ens arbejde. Hvis du mangler mål for dit arbejde, så tal med din nærmest leder om, hvordan I kan ændre på det.

Også for arbejdspladsens skyld skal vi finde frem til de opgaver, der driver os mest.

 

7. Ledelse

• Får du opbakning og feedback fra din leder, når du har brug for det?
• Føler du, at din leder er fagligt og socialt kompetent?

– Det kan være, du mangler mere ledelse og tydeligere rammer i din hverdag eller omvendt mere frihed og opbakning. Det er altid godt med en løbende og åben dialog med din leder, selvom det kan være lettere sagt end gjort. Alt efter hvor du er i din proces, er der flere typer samtaler, du skal indgå i med din leder. Hvis du for eksempel føler dig arbejdspresset og gerne vil undgå en decideret stresssygemelding, bør du inden mødet få listet op, hvad det er, der kan presse dig, hvad årsagen er, og hvad du selv føler, kunne være en løsning.

Forklar, hvordan det påvirker din arbejdssituation. Årsagen til, at du har mistet arbejdsglæden, kan være forskellig. Så du må ind at kigge på din specifikke situation. Men en ting, der gør sig gældende ved alle årsager, er, at ledere altid er langt mere modtagelige, når han/hun kan mærke, at du selv kommer med forslag.

 

Plads til alle på arbejdsmarkedet

En af Tina Marie-Louise Campbells visioner er mere mangfoldige og fleksible arbejdspladser end i dag – for alles skyld.
– Hvorfor ikke havde flere ansat i færre timer, som bidrager til arbejdspladsen med præcis det, de kan, som at opdatere en hjemmeside, lave SoMe-opslag eller ordne regnskab, i stedet for at en virksomhed samler alle mulige opgaver sammen i en fuldtidsstilling. I Aalborg er der for eksempel kommet en digital platform, der hedder Små jobs med mening, som henvender sig til fleksjobbere, folk på efterløn eller folk med små børn. Det taler ind i FN’s Verdensmål om social ansvarlighed og begrebet CSR (Corporate Social Responsibility), som flere virksomheder arbejder med, siger hun.

Også medarbejderne er generelt begyndt at kræve et mere fleksibelt arbejdsmarked. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen understreger det i en artikel i Berlingske: »Virksomhederne er nødt til at tilpasse sig for at vinde kapløbet om talenterne og fremtidens arbejdskraft«.
Og arbejdsglæde kan betale sig – også på bunlinjen. En engelsk undersøgelse fra Deparment of Economics på University of Warwick viser, at arbejdsglæde skaber en øget produktivitet på 12 procent, mens medarbejdere uden arbejdsglæde var 10 procent mindre produktive end normen.

*Kortlægningen af danskernes arbejdslyst er lavet af Institut for Lykkeforskning, Krifas Videncenter for God Arbejdslyst og Kantar Gallup.

 

Arbejdsglæde som leder

– Det kan været ret hårdt arbejde både at skabe sin egen arbejdsglæde som leder og skulle øse ud af den og motivere sine ansatte, men det er en del af jobbet. Så selvom jeg mener, alle selv skal tage ansvar for deres arbejdsglæde, så er der ting, som man som ledelse har ansvar for, siger Tina Marie-Louise Campbell.

I de syv punkter, som undersøgelsen viser, skaber arbejdsglæde, er det lederens opgave at sørge for, at der er gode rammer og vilkår til at komme i mål.
– Hvis der for eksempel er hvisken i krogene, så tag konflikter frem i det åbne, og tal om det, og respektér, at nogle har brug for ro og at arbejde alene, så lav en ende til det, mens man kan sidde i den anden ende, hvis man synes, det er fedt at snakke lidt undervejs. Du har ansvar for, at dine medarbejdere stoler på dig, og du skal vise, at du stoler på dem, og at du værdsætter dem, siger Tina Marie-Louise Campbell.

Publiceret i Forbundet Kultur og Informations fysisk fagblad og på Forbundet Kultur og Informations hjemmeside. 

Bogen Find Arbejdsglæden har fået den højeste anmærkning med lektørudtalelse.

Kun hver fjerde titel får en lektørudtalelse, og derfor er det altid en anerkendelse af bogen og dens kvaliteter.

“Der er rigtig mange, der kan få glæde af denne bog. Ikke mindst pga den positive tone, samt de mange gode øvelser, men også for at få sat ord på arbejdslivet. En glimrende bog, der kan anskaffes af alle.” – Lektørudtalelse fra DBC

Campbell.dk spammer ikke! Læs privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

OPDAG FREMTIDENS TRENDS OG FORBLIV EN STÆRK LEDER!

Bliv pioner inden for CSR og HR. Tilmeld dig nyhedsbrevet og lær, hvordan I kan skabe en fleksibel og ansvarlig arbejdskultur hos jer. Form fremtiden sammen!

Samtidig tilmelder du dig nyhedsbrev med eksklusive tilbud etc.

Scroll to Top