fbpx

Syv gode veje til et meningsfuldt fleksjob med stor mental værdi!

Print Friendly, PDF & Email

Har din jobsøgning og jagten på værdi i livet stået på alt for længe nu uden resultat?

Så kender du sikkert også til den følelse af håbløshed pga. mangel på jobmæssig værdi i tilværelsen, som let kan skylle ind over dig, når du efter din egen mening har været på ledighedsydelse alt for længe:

Du har fået lullet dig ind i følelsen af bekvemmeligheden ved bare at stå op uden jobmæssige forpligtelser! Samtidig føles hver dag dog ret kedelig; fordi du måske laver det samme hver dag?

Måske har ensformigheden gjort, at du føler dig formålsløs og uden personlig værdi? Det kan også have medført, at du føler dig ambivalent med hensyn til jobsøgning, fordi det ligefrem føles trygt at gå hjemme.

På den ene side vil du gerne ud i arbejde og genfinde dit formål med tilværelsen og tilføre værdi til andre og på samme tid forbedre din økonomi. På den anden side har du vænnet til at have fri hver dag.

Men selvfølgelig har du jo altså heller ikke helt fri vel? Du skal jo ifølge loven ud og søge job!

værdi

”Men jeg kan altså ikke tage mig sammen mere til jobsøgning og afslag på afslag!”

Sådan siger du måske – både til andre og til den indre skyldfølelse? Jeg forstår dig godt! Jeg ved godt, hvor umuligt det til tider kan føles for dit selvværd, fordi jeg har selv stået i samme situation som dig.

Det er derfor, at jeg nu vil være dit heppekor; jeg vil gøre mig bedste for at motivere dig og gøre dig klar til at tro på igen, at du har værdi for jobmarkedet – og at det har værdi for dig!

Hvis du tager mit online forløb Fleksjobsøgningskursus, kan jeg endda også hjælpe dig med at få styr på dine kompetencer og dermed styrke dit CV!

Men først vil du måske gerne høre lidt om, hvad værdien i at få et fleksjob er for dig – ud over flere penge på kontoen altså?

De 7 faktorer for god arbejdslyst som motivation for jobsøgning:

Hvad den følelsesmæssige værdi ved at finde en fleksjob angår, så er der minimum lige så mange gevinster, som der er faktorer for god arbejdslyst i henhold til de 7 faktorer for god arbejdslyst fra Krifa Videncenter For God Arbejdslyst.[1]

1.       Mening

Når du finder et fleksjob, hvor du kan udføre de opgaver, som har betydning for dig, og som dermed giver mening for dig, føler du omvendt også en større værdi i dig selv på jobmarkedet.

Det skyldes, at du lægger al din passion i at udføre dine arbejdsopgaver, når de giver mening for dig.  Til og med føler du også en faglig dygtighed inden i dig selv, når du udfører dem til punkt og prikke.

Dette giver arbejdsglæde. For det første vil du føle, at dét at gå på arbejde kan sidestilles med en hobby. For det andet føles jobbet som en succes-oplevelse. Du kan lære mere herom under punkt 4.

2.       Kolleger

Ud over at du får nogle opgaver, som bidrager til dit selvværd og din selvtillid, får du for det meste også en stor social gevinst ved at komme ud på arbejdsmarkedet.

Vi mennesker er sociale væsner, som har brug for at spejle os i andre mennesker – samt at de også spejler sig i os. Vi har brug for at dele vores erfaringer med andre og for at få gode råd fra andre.

Omvendt kan vi også bidrage til andre ved også at give gode råd til vores kolleger om de opgaver, som vi er dygtige til, men som måske driller vores kolleger.

Derudover vil der i større virksomheder med mange medarbejdere også af og til være en medarbejder­for­ening- eller klub, hvor der arrangeres sociale events uden for arbejdstiden.

Disse sociale begivenheder vil give dig muligheden for at lære dine kolleger bedre at kende. Når du føler, at du kender dine kolleger og kommer godt ud af det med dem, vil det også give arbejdsglæde.

3.       Resultater

Det vil også give dig følelsesmæssigt stor værdi, når du er med til at bidrage de samlede resultater på en arbejdsplads – især hvis du via resultaterne kan gavne en målgruppe, som dit hjerte banker for.

4.       Mestring

Man skal aldrig undervurdere følelsen af endelig at komme ud på jobmarkedet – heller ikke når man er visiteret til fleksjob. Du vil også i fleksjob få følelsen af, at der er opgaver, som du er mestrer bedst.

Der vil stadig være rigtig mange opgaver, som du vil være rigtig dygtig til at udføre – også selvom det måske er dit første fleksjob i en helt ny branche. Det vil give dig en indre styrke og glæde.

Hvis du ligefrem får ros af kunden, kollegerne og chefen vil dette også bidrage til din arbejdsglæde. Dette står i stor kontrast til den tvivlfølelse, som man ofte går rundt med efter en lang lediggang.

5.       Balance

Så længe kommunen – sammen med dig – er kommet frem til et realistisk maksimum af ugentlige timer og de mest skånsomme skånehensyn, vil et fleksjob føles mindre stressende end at gå ledig.

Hvis du har det, som jeg havde det, har du på ledighedsydelse nok tit følt dig stresset over dårlig sam­vit­tig­hed over de opslåede og uopfordrede jobs, som du ikke har søgt endnu – men kunne have søgt.

Hvis du sammenligner den situation med vilkårene i det rette fleksjob, så behøver du kun at tænke på at arbejde i de begrænsede timer, hvor du er på fleksjob. Derfor er det lettere at finde balance i dit liv.

6.       Ledelse

Når du får et fleksjob, opstår muligheden også for at få en leder, som både fagligt og socialt kan inspirere dig til at være den bedste version af dig selv.

Hvis din daglige leder endda har stor erfaring inden for samme fagområde som dig, opstår der tillige en mulighed for at lære mere inden for dit fag af en fagligt dygtig ledelse end under ledighedsperioden.

Når du er ledig, kan du godt komme på kursus, men reglerne er stramme og kan være svære at gennemskue.[2] Desuden er der er ikke altid kurser inden for dit fagområde til rådighed på Positivlis­ten.

7.       Medbestemmelse

Du får også værdien ved at føle, at du er en del af noget større som gevinst ved et fleksjob, fordi du på mange arbejdspladser har mulighed for medbestemmelse over og medindflydelse på dine opgaver.

Ved hjælp af den mulighed vil du føle, at du på arbejdspladsen bidrager til vigtige beslutninger om den samlede indsats for at få den bedste vare eller tjeneste ud til kunden.

Derudover kan du jo også få medbestemmelse ved at være med i medarbejderforeninger. På den måde har du også indflydelse på, at I som kolleger bliver knyttet tættere sammen.

”Men det var jo kun 7 faktorer for værdien af et fleksjob!”

Sådan vil du nok sige nu…

Den økonomiske grund til at få et fleksjob er naturligvis også talt med som en af de ni grunde til, at der er stor mental værdi i at finde et fleksjob, som jeg nævner i hovedoverskriften. 😊

Det økonomiske aspekt kan fx give dig en følelse af værdi ved, at du kan klare dig selv ved at tjene dine egne penge.

Til sidst er der dog også et par ekstra grunde mere til at lade mig hjælpe dig med dine kompetencer, så du kan finde enten dit første fleksjob eller et nyt fleksjob.

Skulle det vise sig, at du fx havner i et fleksjob, som ikke giver én de muligheder, som nævnes foroven, er det oftest lettere at finde et bedre job, mens man allerede er i job, end når man er ledig.

Hvis du lige er blevet visiteret til fleksjob og skal skifte branche, opstår der en mulighed for at snuse til et andet arbejdsområde, som man måske tidligere har flirtet med i sine tanker.

Uanset hvad din situation er, glæder jeg mig til at arbejde sammen med dig og hjælpe dig med at finde det fleksjob derude, som du drømmer om.

værdi 3

[2]§ 8. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan i op til sammenlagt 6 uger deltage i jobrettet uddannelse i form af kurser inden for en bestemt erhvervsgruppe. Kurser inden for de mulige erhvervsgrupper fremgår af positivlisten, udarbejdet efter § 26 a, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Retten gælder for:

1) Personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

2) Personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed, og den skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Det er dog muligt for en person, der har påbegyndt et kursus eller et individuelt sammensat uddannelsesforløb inden for en erhvervsgruppe i en opsigelsesperiode, at fortsætte med kurset eller uddannelsesforløbet som jobrettet uddannelse i op til sammenlagt 6 uger fra første dag med ledighedsydelse. Det er en forudsætning, at det kan tages som jobrettet uddannelse.

Stk. 3. Personen kan selv sammensætte kurser inden for en erhvervsgruppe fra positivlisten. Det vil således være muligt løbende at tilmelde sig kurser inden for den valgte erhvervsgruppe, hvis kurserne sammenlagt varer højst 6 uger.

Stk. 4. Under uddannelsen modtager personen den ydelse, som den pågældende har ret til efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Personen skal stå til rådighed for fleksjob under uddannelsen.

Stk. 6. Når en person har været i fleksjob i sammenlagt 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, har personen igen ret til jobrettet uddannelse efter reglen i stk. 1.

Stk. 7. Ordningen administreres efter reglerne i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

  • 9.Kommunen yder tilskud til dækning af evt. deltagerbetaling svarende til den faktiske deltagerbetaling.

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/183

værdi 4

Campbell.dk spammer ikke! Læs privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

ØNSKER DU MERE GLÆDE?

TEST DIG SELV: Ved du hvor på arbejdsglædeskalaen, du ligger - og hvad det betyder for din arbejdsevne? Få den unikke test direkte i din mailboks.

Samtidig tilmelder du dig nyhedsbrev med eksklusive tilbud etc.

Scroll to Top