fbpx

Hvordan inkluderer jeg en medarbejder, som er fleksjobber?

Print Friendly, PDF & Email

Inklusion af fleksjobber fylder meget for firmaer, der overvejer, om det er en mulighed for dem.

Fleksjob udgør fortsat en vigtig kompensation for nedsat arbejdsevne, der kan fremme beskæftigelse. Men spørger man en virksomhed, om de overhovedet kunne være interesseret, så fylder andelen af inklusion af fleksjobber meget. Hvordan sikrer man arbejdslyst for fleksjobber samtidig med generel trivsel for også resten af teamet?

Derfor dette indlæg hvor jeg vil give tips til inklusion af fleksjobbere.

 

Men først baggrund for fleksjobmuligheden.

Handicapkonventionens Artikel 27, 28 

Fleksjob giver mennesker med handicap, som har en nedsat arbejdsevne, en mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og blive kompenseret for den manglende arbejdsevne. Mange mennesker med handicap er beskæftiget gennem fleksjob. Det giver dem mulighed for at få arbejdslyst, glæde og trivsel hele vejen rundt i deres liv – præcis som for andre.

Baggrund

Alle personer med handicap og nedsat arbejdsevne har ret til et arbejde. Når den nedsatte arbejdsevne betyder, at den enkelte kan arbejde færre timer og dermed har reducerede indtægtsmuligheder, er det ikke længere muligt at forsørge sig selv via arbejde. Her kommer fleksjob ind i billedet.

 

Refusion for fleksjob

Du som arbejdsgiver udbetaler den ansatte i fleksjobs løn. Afhængigt af medarbejderens arbejdsevne kan du få et tilskud på 1/2 eller 2/3 til lønnen.

Tilskuddet kan ikke overstige den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde. I tilfælde af manglende overenskomst gælder lønsatser på sammenlignelige områder med tilsvarende arbejde.

Der gives også tilskud til din ATP, og hvis der betales til en obligatorisk arbejdsmarkedspension, gives der også tilskud til dette. Tilskuddet til arbejdsmarkedspensionen overstiger ikke mindstesatsen.

Ønsker du at ansætte en medarbejder i fleksjob, kan du læse mere om, hvordan reglerne for at ansætte en fleksjobber er efter 1. januar 2013 her.

 

Nu til delen omkring inklusion af fleksjobbere. 

I skal som arbejdsplads imødekomme den ansatte med åbne arme. Især fleksjobbernes daglige kollegaer har en stor rolle. Men når det er sagt, så er reglen nærmest, at der ikke er nogen regel. Fleksjobbere er lige så forskellig som dine andre ansatte.  Behovene er de samme

Men det der fylder mest i dialog mellem fleksjobbere og de resterende ansatte er disse tanker:

 

👉 Som kollega skal du ikke være bange for at snakke med din kollega i fleksjob.

👉 Du skal ikke være bange for at spørge din kollega, hvordan han eller hun vil inkluderes i det sociale på arbejdspladsen

👉 Du skal ikke være bange for at italesætte fleksjobberens kompetencer eller begrænsninger

👉 Sidst, men ikke mindst, skal du ikke være bange for at joke og lave sjov med fleksjobberen – alle tåler at blive grint MED.

 

I mine foredrag snakker jeg blandt andet om, hvordan arbejdspladser kan inkludere fleksjobbere. Du er hjertens velkommen til at læse mere.

 

Her finder du desuden en guide til inklusion af fleksjobbere

 

Tina kan forklare det der undrer mange

Vibeke Bisgaard
sygeplejerske

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen