fbpx

Livsglæde – Rejs dig!

Print Friendly, PDF & Email

Rejs dig – Få det liv, du gerne vil have:

Tænker du på bæredygtighed som andet end biodiversitet og grøn omstilling? Det gør jeg.

I forretningsøjemed er bæredygtighed et vigtigt emne for en virksomheds kunder. Det er faktisk sådan, at helt op omkring 72% af en virksomheds kunder er villige til at betale mere for et produkt. Hvis altså virksomheden bidrager til bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed i alle dets former er et af FN ’s verdensmål og dermed på dagsordenen verden over.

Bæredygtighed kan komme til udtryk på flere forskellige måder: Ved social, økonomisk og miljømæssig ansvarlighed. I mit virke som coach og foredragsholder er det især det sociale ansvar (CSR), jeg lægger vægt på. Det gør jeg ved at fokusere på livsglæde. Det at rejse sig som menneske som et emne, når jeg er ude for at holde oplæg/foredrag hos virksomheder og organisationer. Hvad enten det er i privat eller offentligt regi.

Mit virke som coach og foredragsholder:

Et foredrag, som betyder særlig meget for mig selv, er om livsglæde og det at rejse sig som menneske. Det handler om, at det altid er muligt at rejse sig som menneske – selv når man bliver ramt af problemer og sorger. Begrebet ’Rejs dig’ er et samlet tema, som jeg arbejder med i mine foredrag og i mine publikationer. Jeg viser mine tilhørere med mit eget eksempel, at det er muligt at samle sig selv op og komme videre uanset alskens situationer og livskriser. Jeg vil mene, at når du har lyttet til min historie, vil du tænke: Når Tina kan, kan jeg også!

 

Jeg hjælper dig med:

Jeg vil vise dig step-by-step, hvordan jeg skaber en god og håndterbar hverdag for mig selv og min familie. Samt hvordan du kan gøre det samme, uanset hvilke problemer og udfordringer, du står med. Med min hjælp til at motivere dig selv og dem du omgiver dig med, vil du opleve større glæde i privatlivet og arbejdslivet. Du vil få mening med dit liv, få en følelse af at være ansvarlig for dit eget liv, mere succes og færre nederlag og mindre sygdom og stresssymptomer.

Livsglæde er en generel glæde og lystfølelse ved selve det at være i live. Og at du har en godt funderet tilfredshed med det meste i dit liv. Livsglæde fordrer også, at du har en grundfølelse af tilfredshed. Selvom den følelse selvfølgelig kan blive udfordret af dårlige dage.

Du kan opleve livsglæde, når du har ro på i hverdagen og i dit liv – generelt.

Det kræver selvfølgelig, at du ikke er stresset. Samt at du kan finde eller genfinde balancen i dit liv, selv om du bliver nødt til at acceptere situationer, som er umulige at ændre. Du vil blive opfordret til at foretage nogle helt konkrete prioriteringer af dig selv mhp. at opnå større livsglæde og mening.

For at hjælpe dig med dine udfordringer med at finde eller genfinde livsglæden og dermed finde modet til at rejse dig, har jeg udgivet en række publikationer med temaet ’Rejs Dig’. Serien omfatter letlæste publikationer med hands-on råd til dig, hvis du kommer i vanskelige situationer i hverdagen. Det er situationer, som jeg selv har stået i. Derfor ved jeg, at rådene virker.

I forbindelse med foredraget om livsglæde

er det især publikationen ’Hold fast i dig selv’ jeg anbefaler. I publikationen skriver jeg til mennesker, der ligesom jeg selv har en fysisk svækkelse. Men redskaberne kan ligeså vel bruges, hvis du har udfordringer med livsglæden. Jeg hjælper dig med kærligt at føre din motivation ud i dit liv.

I forbindelse med foredraget om livsglæde bruger jeg også nogle af de redskaber, som jeg anbefaler i publikationen ’Undgå stress’. Det gør jeg, fordi jeg mener, at den stress mange mennesker oplever i vores moderne tid er en hindring for at opnå ægte livsglæde. Du kan bruge rådene til at finde balancen, hvis du er så stressramt allerede, at du er sygemeldt, eller hvis du føler dig ude af balance eller presset. En psykolog og en HR-specialist har skrevet om publikationen, at den er ’helhedsorienteret’ og hjælper til ’god forståelse for (…) pårørende, leder eller kollega til en stressramt’.

Samlet set anbefaler jeg at høre foredraget og læse mine bøger; det vil give det bedste udbytte. Det er bæredygtigt – også for den enkelte at få redskaber til hele vejen rundt i livets brogede vej.

Scroll to Top